Konferencija rektora europskih sveučilišta i sveučilišta mediteranskih zemalja „Bridging the Distances and the International Challenges“  održala se na Rimskom sveučilištu Tor Vergata u Rimu 25.  lipnja 2015. godine  u organizaciji Rimske biskupije – Ureda za sveučilišni pastoral, a pod pokroviteljstvom Ministarstva za obrazovanje, sveučilišta i istraživanje i Ministarstva za vanjske poslove i međunarodnu suradnju Talijanske Republike.

Na konferenciji sudjelovali su uz predsjednika Rektorskog zbora talijanskih sveučilišta prof. dr. sc. Stefana Palearija rektori sa sveučilišta u Rimu, Napulju, Palermu, Bresci, Paviji, Firenci i Salentu. S europskih sveučilišta na konferenciji sudjelovali su  i izlagati rektor Sveučilišta “Ivan Pavao II” u Krakovu prof. dr. sc. Wojciech Zyzak, rektor Sveučilišta Ludvig Maximilians iz Münchena prof. dr. sc. Bernd Huber, rektor universitäta St Mary’s Twickenham iz Londona, rektor Sveučilišta Cipar prof. dr. sc. Constantions Christofides kao i prorektori i predstavnici mnogih prestižnih europskih sveučilišta.  Iz mediteranskih zemalja sudjelovali su sa svojim predavanjima prorektori i izaslanici rektora sa sveučilišta u Izraelu, Jordanu, Siriji, Egiptu i Libanonu.

Konferencija je imala tri sesije predavanja: prva sesija “University Cooperation for Peace in the Middle East“, druga sesija : “European Union and Russian Federation” i treća sesija: “European Union and Migration”.  Rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta prof. dr. sc. Željko Tanjić svoje je predavanje održao u trećoj sesiji s temom “Europska unija i migracije”.

umanesimo

Nastavno na rektorsku konferenciju 26. i 27. lipnja 2015. održat će se XII. Međunarodni simpozij sveučilišnih profesora. Međunarodni simpozij obilovat će različitim radnim stolovima, panel diskusijama, interaktivnim radionicama i događanjima na kojima će sudjelovati mnogi znanstvenici i sveučilišni nastavnici iz Europe i svijeta.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište