Udruga studenata psihologije “Psirius” organizirala je od 7. do 9. svibnja 2015. godine na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Rijeci SPIRI – Regionalni susret studenata psihologije.
Ovim susretom, koji je ujedno i kongres, željeli su promovirati znanstvenu misao studenata, budućih psihologa, akademskih građana i predstavnika znanosti o čovjeku.
Uz to, SPIRI je prvenstveno osmišljen kao susret studenata psihologije, kao mjesto upoznavanja i prepoznavanja budućih kolega iz regije i šire.
Na kongresu studenata psihologije sudjelovale su i naše kolegice s druge godine psihologije. Svoj su doživljaj sudjelovanja na Spiri 2015. opisale ovim riječima: Kao pasivni sudionici, sudjelovali smo i mi, jedanaest studentica 2. godine psihologije. Osim što smo vidjele Rijeku, Sveučilište i lijepe menze, slušale smo zanimljiva predavanja, sudjelovale na radionicama te upoznale kolege psihologe sa ostalih Sveučilišta u Hrvatskoj, ali i susjednih zemalja. Budući da je geslo ovogodišnjeg SPIRI-ja “Psihologija bez granica”, neki od predavača došli su iz nekih drugih zemalja. Jedan od njih je prof. dr. Kai Ruggeri sa Sveučilišta Cambridge te prof. dr. sc. Mikloš Biro sa Sveučilišta u Novom Sadu. Susret nam je pružio konkretne upute i savjete za naš rad kao budućih psihologa.

 

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište