Na temelju članka 59. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine 119/2022), članka 97. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 73. Pravilnika o studijima i studiranju, članka 21. Pravilnika o diplomskom radu te Izvješća imenovanog Povjerenstva za ocjenu i obranu diplomskog rada, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću

 

O B A V I J E S T

 

Kristina Konjevod, studentica II. godine diplomskog sveučilišnog studija Povijest održat će

 

OBRANU DIPLOMSKOG RADA

 

Dana 19. lipnja 2023. (ponedjeljak) s početkom u 16.00 sati u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta (Dvorana Blaženog Alojzija kard. Stepinca) na adresi Zagreb, Ilica 242, s naslovom:

“Ratna zbivanja 1991.-1992. na području istočne Hercegovine“

Obrana diplomskog rada izrađenog pod mentorstvom naslovnog prof. dr. sc. Ante Nazora održat će se pred Povjerenstvom za ocjenu i obranu diplomskog rada u sastavu:

  1. doc. dr. sc. Julija Barunčić Pletikosić, predsjednik,
  2. doc. dr. sc. Ana Holjevac Tuković, član,
  3. naslovni prof. dr. sc. Ante Nazor, član, mentor,  
  4. prof. dr. sc. Ivica Miškulin, zamjenski član

 

i pred drugim zainteresiranim osobama.

 

Pozivaju se svi zainteresirani da nazoče obrani diplomskog rada studentice Kristine Konjevod.

 

 

U Zagrebu, 19. lipnja 2023.

 

                                                                                   PROČELNIK

                                                                                izv.  prof. dr. sc. Mario Kevo

 

 

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište