U župi Blažene Djevice Marije Pomoćnice u Zagrebu je 06. ožujka 2023. godine je održana edukacija Centra za promicanje dobrobiti ranjivih osoba pod nazivom “Promicanje dobrobiti maloljetnih i ranjivih osoba u Katoličkoj Crkvi” – “Uvod u zaštitu i dobrobit djece i ranjivih osoba”. Predavači na edukaciji su bili Jelena Zadro, mag. psych., dr. sc. Anita Dučkić Sertić te doc. dr. sc. Josip Bošnjaković.

U uvodnom dijelu edukacije su djelatnici Centra rekli nešto o sebi, predstavili Centar te su se predstavili sudionici edukacije. Na edukaciji su sudjelovali braća salezijanci koji do sada nisu sudjelovali u edukacijama Centra.

Doc. dr. sc. Josip Bošnjaković održao je predavanje pod nazivom “Razumijevanje zlostavljanja osoba u svjetlu duhovnog, teološkog i pastoralnog poslanja službenika”. Zatim je Jelena Zadro, mag. psych. održala predavanje “Nasilje nad ranjivim osobama – oblici i vrste zlostavljanja; posljedice zlostavljanja; prepoznavanje rizičnih i zaštitnih čimbenika” koje je potaklo raspravu i interakciju sudionika. Nakon toga je uslijedila interaktivna radionica. Sudionici su radili na nekoliko slučajeva gdje su morali prepoznati vrste zlostavljanja, posljedice i zaštitne i rizične čimbenike, kako reagirati kada prime prijavu, koji su dokumenti važni za zaštitu ranjivih osoba. Nakon rada u manjim skupinama, predstavnici su objasnili zadatak svoje skupine i do kojih su zaključaka došli.

U drugom dijelu edukacije je dr. sc. Anita Dučkić Sertić govorila o temi “Razumijevanje moći u crkvenim i društvenim institucijama” te je nastavila s predavanjem “Granice u odnosima” u kojem je govorila o važnosti istih. Nakon toga predavanja je doc. dr. sc. Josip Bošnjaković govorio o tome “Kako dalje nakon zlostavljanja”.

Na kraju edukacije sudionici su iznijeli svoje dojmove o održanoj edukaciji te izrazili želju za daljnjim educiranjem o ovoj tematici. Prisutnim sudionicima dodijeljena je potvrda o sudjelovanju.
Cilj ove uvodne teme je omogućiti podizanje razine svijesti te povećati osjetljivost za prepoznavanje zlostavljanja i zanemarivanja.

Hrvatsko katoličko sveučilište