Obavještavamo studente Hrvatskog katoličkog sveučilišta da je danas,  17. 12. 2014.,  pokrenut “Javni poziv za studentskog pravobranitelja/icu”.

Studentski pravobranitelj je student Hrvatskog katoličkog sveučilišta kojeg imenuje Studentski zbor Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

 Na natječaj se mogu prijaviti svi zainteresirani redoviti studenti Hrvatskog katoličkog sveučilišta, neovisno o godini studija, prosjeku ili životnoj dobi.

 Kandidati za Studentskog pravobranitelja moraju dostaviti kratki program rada, životopis i potvrdu o studiranju na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. U programu rada kandidati trebaju naznačiti temeljne smjernice svoje kandidature.

 Studentski pravobranitelj se bira tajnim glasovanjem.

 Izbor se odvija na sljedeći način:
– Studentski zbor imenuje studentskog pravobranitelja većinom glasova prisutnih članova Studentskog zbora između prijavljenih kandidata koji nisu članovi Studentskog zbora, a koji ispunjavaju uvjete za člana Studentskog zbora.
– Mandat studentskog pravobranitelja traje godinu dana i može se jednom ponoviti

 Imenovanje se vrši na temelju pristiglih prijava na objavljeni javni poziv studentima Sveučilišta koji traje 15 dana od dana objave na oglasnoj ploči Sveučilišta i mrežnim stranicama Hrvatskog katoličkog sveučilišta (www.hks2015.unicath.hr) pod rubrikom Studentski zbor.

 

Cijeli tekst Javnog poziva dostupan je na ovom linku.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište