KAS ZADAR Transition_Simpozij 30 10 2014-2

Povodom 25. obljetnice pada Berlinskog zida u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru, u organizaciji Odjela za germanistiku Sveučilišta u Zadru, održan je 29. – 31. listopada 2014. godine  međunarodni i interdisciplinarni znanstveni simpozij Tranzicije:pad Berlinskog zida – raspad Istočnog bloka- poseban slučaj Hrvatska? , a sve uz potporu Zaklade “Konrad Adenauer” u Zagrebu.

Na Simpoziju je sudjelovao i rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta prof. dr. sc. Željko Tanjić i održao predavanje Uloga i značaj Katoličke crkve za tranziciju u Hrvatskoj.

Program

 

Hrvatsko katoličko sveučilište