Hrvatsko katoličko sveučilište na temelju čl. 59. i 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, čl. 114. Statuta i čl. 17. Pravilnika o studijima i studiranju raspisuje  

NATJEČAJ

za upis redovitih studenata u I. godinu diplomskog sveučilišnog studija povijesti Hrvatskog katoličkog sveučilišta u akademskoj godini 2014./2015.

OPĆI DIO

Ovim Natječajem određuje se broj upisnih mjesta za redovite studente koji se upisuju u I. godinu diplomskog sveučilišnog studija povijesti – usmjerenje Stari vijek i srednji vijek i usmjerenje Suvremena povijest u akademskoj godini 2014./2015., uvjeti, prijave, razredbeni postupak i upis.

Pristupnici stječu pravo upisa prema postignutim bodovima u razredbenom postupku i na osnovu utvrđenih dodatnih uvjeta.

Prijave za upis

Prijave za upis zaprimaju se u Studentskoj službi u sjedištu Sveučilišta, Ilica 242, Zagreb od 30. rujna do 07. listopada 2014. godine u vremenu od 09.00 do 13.00 sati.

Cijeli tekst Natječaja preuzmite  ovdje: Javni natječaj_upis-diplomski2014-2015_povijest. 

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište