Upisi pristupnika koji su stekli uvjete za upis na jednopredmetne sveučilišne preddiplomske studije psihologije, povijesti i sociologije koji se izvode na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, ( ak. g. 2014./2015.) obavljat će se u predavaonici 5 (2. kat) Hrvatskog katoličkog sveučilišta (Ilica 242, ulaz iz Domobranske) prema niže navedenom rasporedu:

 

Odjel za psihologiju: ponedjeljak 21. srpnja 2014. u 9 sati

Odjel za povijest: utorak 22. srpnja 2014. u 9 sati

Odjel za sociologiju: srijeda 23. srpnja 2014. u 9 sati

 

Pristupnici su na upis dužni doći osobno sa svom potrebnom, niže navedenom, dokumentacijom:

  1. domovnica (dokaz o državljanstvu) u izvorniku,
  2. rodni list ili izvadak iz matice rođenih u izvorniku,
  3. svjedodžbe sva četiri razreda srednje škole i svjedodžba o položenoj državnoj maturi, te potvrde o položenim relevantnim izbornim predmetima u izvorniku,
  4. pristupnici koji su srednju školu završili izvan Republike Hrvatske prilažu i Rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije; inozemnu obrazovnu kvalifikaciju i svjedodžbe sva četiri razreda srednje škole,
  5. potvrdu o prebivalištu,
  6. presliku osobne iskaznice,
  7. 2 fotografije (4 cm x 6 cm),
  8. podatak o MBG i OIB-u,
  9. dokaz o uplati troška upisa u iznosu od 400,00 kn
  10. dokaz o uplati cijelog ili polovine iznosa participacije u troškovima studija (za pristupnike koji se upisuju uz plaćanje participacije u troškovima studija)

 Uplata troškova upisa:

Trošak upisa dužni su uplatiti svi pristupnici. Trošak upisa iznosi 400,00 kn, a pristupnici su ga dužni uplatiti na IBAN račun Hrvatskog katoličkog sveučilišta: HR1123400091110353987, u poziv na broj upisuje se OIB pristupnika, opis plaćanja: Troškovi upisa – naziv studija kojeg upisuju

 Uplata participacije u troškovima studija:

 Uz uplatu troškova upisa pristupnici koji se upisuju uz participiranje u troškovima studija, prilikom upisa dužni su priložiti i dokaz o uplati participacije u troškovima studija. Iznos participacije utvrđen je tekstom Natječaja. Iznos participacije u troškovima studija uplaćuje se na IBAN račun Hrvatskog katoličkog sveučilišta: HR1123400091110353987, u poziv na broj upisuje se OIB pristupnika, opis plaćanja: Participacija troškova studija – naziv studija kojeg upisuju.

 

O rasporedu izvođenja nastave u akademskoj godini 2014/2015., studenti će biti pravodobno obaviješteni putem pisane obavijesti na oglasnoj ploči i web stranici Sveučilišta.

Svi pristupnici koji imaju dodatnih pitanja vezanih uz upis na prvu godinu studija, slobodni su javiti se Studentskoj službi Hrvatskog katoličkog sveučilišta (tel: 01/3706-613 ili e-mail: studentska.sluzba@unicath.hr).

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište