U petak 25. studenoga 2016.  u dvorani “Blaženi Alojzije kard. Stepinac” na Hrvatskom katoličkom sveučilištu održano je stručno usavršavanje Pratitelji učitelja na putu učenja pod temom Stručni suradnik – graditelj identiteta katoličke škole u organizaciji Nacionalnog ureda HBK za katoličke škole, Hrvatskog katoličkog sveučilišta i Agencije za odgoj i obrazovanje.

Na početku stručnog usavršavanja sudionicima su se obratili Ivana Petrak, voditeljica Nacionalnog ureda HBK za katoličke škole, u ime Rektora Hrtvatskog katoličkog sveučilišta obratio se prof. dr. sc. Gordan Črpić, prorektor za organizaciju i poslovanje i mr. sc. Gordana Barudžija, viša savjetnica za vjeronauk i katoličke škole u Agenciji za odgoj i obrazovanje.

Na stručnom usavršavanju sudjelovalo je 54 sudionika iz 18 katoličkih osnovnih i srednjih škola. Ravnatelji, duhovnici i stručni suradnici imali su priliku promišljati o važnosti identiteta osobnog, školskog i katoličkog te su predavači nadograđivali svoja promišljanja o tome.

Doc. dr. sc. Zoran Turza, teolog HKS, predstavio je katolički identitet škole kroz najvažnije crkvene dokumente počevši od Gravissimum educationis do dokumentata Kongregacije za katolički odgoj koje definiraju što je to katolički identitet katoličke škole. Voditeljice radionica Dunja Hohnjec, psihologinja u Salezijanskoj osnovnoj školi i Maja Čeliković, knjižničarka u Prvoj katoličkoj osnovnoj školi u Gradu Zagrebu, produbile su predavanje u vidu upita što je za mene katolički identitet gdje su pozvale sve sudionike da definiraju što i gdje oni prepoznaju katolički identitet u njihovim školama. O samom identitetu i kako obilikovati svoju osobnost govorila je psihologinja Ana Haramina koja je predavanje završila egzegezom evanđelja i Samarijanki i Isusu u vidu traženja svog identiteta u Isusu. Jutarnji dio usavršavanja završeno je predavanjem o Moralnom identitetu kroz Isusovo pitanje upućeno apostolima “A vi, što vi kažete tko sam ja?” (Mt 16,15) koje je kroz deset točaka, vrlo aktualnih moralnih pitanja, predstavio mr. sc. Odilon Singbo kapelan na Hrvatskom katoličkom sveučilištu.

Temom drugog dijela stručnog usavršavanja bio je moralni identitet. Radionicu o moralnoj dilemi i jednom od načina kako se ona može rješavati predstavila nam je Karmela Tomašević, ravnateljica Salezijanske osnovne škole. Pitanje identiteta je jako važno za sve sudionike u odgoju i obrazovanju zato su sudionici imali priliku poslušati predavanje o tome kako komunicirati taj identitet. O učitelju komunikatoru i posredovatelju znanja i vrijednosti govorio nam je dr. sc. Krunoslav Novak, teolog i profesor na Odjelu za komunikologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Način rješavanja problema na svim razinama stručno-pedagoškog tima predstavila je Ivana Rajčević-Vujanić, psihologinja u Prvoj katoličkoj osnovnoj školi u Gradu Zagrebu, kroz radionicu o metodi slagalice.

Na kraju, ono što je najvažnije u identitetu katoličke škole jest to da je Učitelj u katoličkoj školi navjestitelj Evanđelja, a o tome je govorila dr. sc. Snježana Mališa teologinja i poslijedoktorandica na Hrvatskom katoličkom sveučilištu.

Stručno usavršavanje završeno je Euharistijskim slavljem koje je predvodio vlč. Odilon Singbo uz koncelebraciju brojnih ravnatelja i duhovnika katoličkih škola. 

 

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište