U sklopu predmeta Sociologija europskih integracija na 2. godini preddiplomskog studija sociologije u srijedu 14. svibnja 2014. predstavljeni su rezultati „Izvještaja za Hrvatsku“ unutar EU projekta pod nazivom „Evaluacija kulturnih politika i EU programa kao promotora međukulturnog dijaloga i kulturne raznolikosti u jugoistočnoj Europi” na kojem je pored više međunarodnih partnera sudjelovao i Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) iz Zagreba.

U izlaganju su sudjelovali gosti s IRMO-a dr. sc. Nada Švob-Đokić i dr. sc. Nina Obuljen Koržinek te asistent HKS-a Jeronim Dorotić kao suradnika IRMO-a na projektu.

Na kraju izlaganja studenti su svojim pitanjima kratko sudjelovali u diskusiji s izlagačima. Svakako nam je bilo posebno zadovoljstvo ugostiti cijenjene kolegice iz IRMO-a na predmetu i Sveučilištu na čemu im ovim putem zahvaljujemo!  

 

Hrvatsko katoličko sveučilište