Od 15. do 16. rujna 2017. godine u Leuvenu u Belgiji održan je 18. internacionalni kongres „Sestrinska etika“. Tema Kongresa bila je „Sadašnji i budući etički izazovi u sestrinstvu i skrbi za bolesnike. “Religioznost, svjetonazor i stavovi o odlukama vezanim za pedijatrijsku palijativnu skrb među studentima preddiplomskih studija na dva hrvatska sveučilišta” – bila je tema prezentacije mr. sc. Renate Marđetko s Odjela sestrinstvo na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u kojoj su predstavljeni  rezultati istoimenog istraživačkog projekta provedenog na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Nakon prezentacije kolegice mr. sc. Marđetko uslijedila je konstruktivna rasprava s naglaskom na ranu edukaciju medicinskih sestara sa svrhom podizanja svijesti o etici i palijativnoj skrbi u tijeku sestrinske edukacije. Mr. sc. Renata Marđetko ističe da joj je ovaj Kongres donio mnoge spoznaje o etici i palijativnoj skrbi.