140ffzg_

Odsjek za klasičnu filologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu obilježio je 6. studenog 2014. 140 godina od osnutka katedri za grčku i latinsku filologiju na Sveučilištu u Zagrebu.
Prorektor za međunarodnu suradnju na Hrvatskom katoličkom sveučilištu prof. dr. sc. d.hc. Emilio Marin održao je na za tu prigodu organiziranom znanstveno-stručnom skupu predavanje “Doprinos epigrafičkog korpusa starokršćanske Salone klasičnoj filologiji“. 

 

Program obljetnice

 

Hrvatsko katoličko sveučilište