Select Page

Povijest Hrvatskog katoličkog sveučilišta

Ideja o pokretanju katoličkog sveučilišta u Hrvatskoj postoji od kad postoji i samostalna hrvatska država. Republika Hrvatska osamostaljuje se nakon raspada Jugoslavije 1991. godine te se u kulturnim, crkvenim, intelektualnim krugovima u Hrvatskoj razmišlja o pokretanju katoličkog sveučilišta. No rat za neovisnost Hrvatske, poslijeratna obnova i teško poslijeratno ekonomsko i socijalno stanje odgađa tu zamisao do sredine prvog desetljeća novog tisućljeća.

Hrvatsko katoličko sveučilište, jedno od najmlađih hrvatskih sveučilišta, utemeljeno je dana 3. lipnja 2006. godine Dekretom o osnivanju Hrvatskog katoličkog sveučilišta sa sjedištem u Zagrebu br. 1273/2006. (dalje u tekstu: Dekret o osnivanju) kardinala Josipa Bozanića, zagrebačkog nadbiskupa i metropolita. Budući da je riječ o mladom sveučilištu, razvoj i glavne događaje možemo podijeliti u dva razdoblja: osnivanje (od 2004. do 2010.) i početak rada Sveučilišta (od 2010. do danas), za koje ćemo naznačiti ključne događaje:

Na XXIX. plenarnom zasjedanju Hrvatske biskupske konferencije u Zadru dana 12. listopada 2004. godine donesena je odluka o osnivanju katoličkog sveučilišta u Zagrebu, a zagrebačkoj nadbiskupiji povjerena je misija da pod pokroviteljstvom Hrvatske biskupske konferencije realizira tu inicijativu.

Zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić dana 6. siječnja 2005. godine imenuje Povjerenstvo za osnivanje katoličkog sveučilišta u Zagrebu sa zadatkom da osmisli i pripremi osnutak katoličkog sveučilišta u Zagrebu, a 7. siječnja iste godine imenuje pet članova Povjerenstva. Povjerenstvo svoj zadatak dovršava 3. lipnja 2006. godine, kada zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić Dekretom o osnivanju Hrvatskoga katoličkog sveučilišta sa sjedištem u Zagrebu br. 1273/2006. i Instrukcijom za osnivanje Hrvatskog katoličkog sveučilišta br. 1273-2/2006. utemeljuje Hrvatsko katoličko sveučilište. Privremenim rektorom imenovan je dr. sc. Ivan Šaško, profesor Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Godine 2008. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa izdalo je Sveučilištu dopusnice za izvođenje studija psihologije, povijesti i sociologije.

Nastava na preddiplomskom sveučilišnom studiju povijesti započinje u ak. god. 2010./2011.

U rujnu 2011. Osnivač privremenim rektorom imenuje prof. dr. sc. Željka Tanjića budući da je mons. dr. sc. Ivan Šaško u međuvremenu postao pomoćni biskup zagrebački.

Nastava na preddiplomskom sveučilišnom studiju psihologije i sociologije počinje u ak. god. 2012./2013.

Nastava na diplomskom sveučilišnom studiju povijest počinje ak. god. 2013./2014.

U ožujku 2013. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta izdalo je Sveučilištu Dopusnice za izvođenje studija povijesti, sociologije i psihologije.

Prvi prvostupnici preddiplomskog sveučilišnog studija povijesti promovirani su 15. ožujka 2014. godine.

U srpnju 2014. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Sveučilištu izdalo je Hrvatskom katoličkom sveučilištu Dopusnicu za obavljanje znanstvene djelatnosti u znanstvenom području društvenih i humanističkih znanosti.

U ožujku  2015. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Sveučilištu  izdalo je Hrvatskom katoličkom sveučilištu Dopusnice za izvođenje preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija komunikologije.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta izdalo je u listopadu 2015. Hrvatskom katoličkom sveučilištu Dopusnicu za obavljanje znanstvene djelatnosti u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, a u studenom 2015. Dopusnice za izvođenje preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija sestrinstvo.

U akademskoj godini 2015./2016. počinje izvođenje nastave na studiju komunikologije i studiju sestrinstva.

Dana 12. studenoga 2016. godine promovirani su prvi magistri Odjela za povijest.