Select Page

Svečani čin dodjele stipendija

KADA: 30.11.2020.

Svečani čin dodjele stipendija Stipendijskog fonda „Marko Franović“ i Hrvatskog katoličkog sveučilišta održat će se

u ponedjeljak, 30. studenoga 2020. godine u 10 sati putem MT aplikacije