Međunarodni znanstveni skup “Trećoredska glagoljaška tradicija u europskom kontekstu”

KADA: 27.09.2013.

Međunarodni znanstveni skup Trećoredska glagoljaška tradicija u europskom kontekstu
na HKS-u 27. i 28. 9. 2013.

PROGRAM