Select Page

Klanjanje pred Presvetim

KADA: 16.05.2014.

Klanjanje u Sveučilišnoj kapeli od 13:30 do 14:30. Predbilježbe za 10-minutno dežurstvo kod brata Dražena Marije Vargaševića.

steubyadoration