Dr. sc. Filip Hren, viši asistent na Sveučilišnom odjelu za povijest je od 15. do 19. travnja 2024. gostovao na Filozofskoj fakulteti Univerze v Ljubljani u sklopu Erasmus+ programa mobilnosti zaposlenika u nastavi. Na Odjelu za povijest (Oddelek za zgodovino) je održao ukupno osam sati predavanja na engleskom jeziku iz političke i vojne povijesti jugoistočne Europe u ranome novom vijeku za studente jednopredmetnih i dvopredmetnih prijediplomskih i diplomskih studija.

Posjet Ljubljani iskoristio je za sastanke s kolegama iz Zgodovinskog inštituta Milko Kos Znanstvenoraziskovalnog centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti i Narodnog muzeja Slovenije u Ljubljani u svrhu buduće suradnje.

****
Hrvatsko katoličko sveučilište