Prof. dr. sc. Luka Šešo sa Sveučilišnog odjela za sociologiju od 5. do 9. lipnja 2023. boravio je na Sulkhan-Saba Orbeliani University u Gruziji u sklopu Erasmus+ mobilnosti. Tijekom boravka sudjelovao je na konferenciji  6th International Symposia “Catholic Heritage in Georgia” u sklopu koje je održao izlaganje  s naslovom “Some remarks and comparisons of Georgian and Croatian elements on UNESCO Intangible Cultural Heritage Lists”.

****
Hrvatsko katoličko sveučilište