U ponedjeljak 30. listopada 2023. Hrvatsko katoličko sveučilište posjetila je Sultan Tekinyer sa Sveučilišta Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi. Sastala se sa Sveučilišnim koordinatorom studentske mobilnosti, izv. prof. dr. sc. Zoranom Turzom, pročelnikom Sveučilišnog odjela za sociologiju, izv. prof. dr. sc. Marijom Barom te Voditeljicom odjela za priznavanje ECTS bodova Aleksandrom Gečević, mag. soc. et. mag. educ. soc.

Doktorandica Tekinyer naše Sveučilište posjetila je u sklopu Erasmus+ programa u svrhu osposobljavanja, a s obzirom na srodne teme istraživačkog dijela doktorske diertacije sastala se i s asistenticom na Sveučilišnom odjelu za sociologiju dr. sc. Karlom Žagi s kojom je razgovarala o temi migracija. Na sastanku se razgovaralo i o potencijalnoj suradnji između HKS-a i Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi te opotpisivanju Sporazuma o suradnji, mogućnostima Erasmus+ razmjene i odražavanja gostujućih predavanja u sklopu istog programa, kao i o organizaciji BIP-a na temu migracija, a nakon sastanka pridružila se terenskoj nastavi u Zaboku u sklopu kolegija Integral Ecology.

****
Hrvatsko katoličko sveučilište