IMG_0147

 

Ovaj tjedan, od 9. do 13. ožujka 2015. godine, boravit će na Hrvatskom katoličkom sveučilištu dr. sc. Josef Zentko s Katoličkog sveučilišta Ružemberok u Slovačkoj. Doktor Zentko radi na Pedagoškom fakultetu Katoličkog sveučilišta Ružemberok kao poslijedoktorand i prvi je gost našeg Sveučilišta u sklopu programa Erasmus+.  

Prvog dana svog boravka dr. sc. Zentko susreo se s rektorom Hrvatskog katoličkog sveučilišta prof. dr. sc. Željkom Tanjićem, prorektorom za međunarodnu suradnju prof. dr. sc. Emilijem Marinom i prorektoricom za nastavu izv. prof. dr. sc. Ines Sabotič. U razgovoru s gostom rektor Tanjić je zaželio dobrodošlicu, izrazivši osobito zadovoljstvo jer se radi o gostu-predavaču sa sveučilišta koje je partner HKS-u uz nadu da će se suradnja HKS-a i Ružemberoka još više produbiti te zaželio ugodan boravak u našoj sredini.

Doktor Zentko će imati još nekoliko sastanaka s našim sveučilišnim nastavnicima te će određeno vrijeme provesti radeći na svom istraživačkom projektu.

 

****
Hrvatsko katoličko sveučilište