Prof. dr. sc. Luka Šešo sa Sveučilišnog odjela za sociologiju i prof. dr. sc. Hrvoje Kekez sa Sveučilišnog odjela za povijest od 12. do 23. veljače 2024. borave na The University of Notre Dame Australia u Australiji u sklopu Erasmus+ mobilnosti. Boravak u Australiji profesori će iskoristiti za dogovore oko daljnje suradnje Hrvatskog katoličkog sveučilišta i Sveučilišta Notre Dame u Australiji, ponajviše oko mogućnosti mobilnosti nastavnika i studenata u sklopu Erasmus+ programa.

****
Hrvatsko katoličko sveučilište