Od 24. do 28. travnja u sklopu Erasmus+ programa doc. dr. sc. Hrvoje Kekez, Erasmus+ koordinator na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, i doc. dr. sc. Luka Šešo sa Odjela za sociologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta boravili su na Katoličkom sveučilištu u Ružomberoku (Slovačka) te održali niz predavanja i brojne susrete. Tako je doc. Kekez u sklopu obilježavanja tridesete godišnjice Erasmus programa zainteresiranim studentima, nastavnicima i administrativnom osoblju predstavio mogućnosti boravka na Hrvatskom katoličkom sveučilištu održavši predavanje „The implementation of Erasmus+ program at Catholic University of Croatia: visit possibilities“, dok je doc. Šešo studentima preddiplomskog i diplomskog studija održao dva vrlo posjećena predavanja pod naslovima „Christianization of pagan localities in Dalmatian hinterland“ i „Carnival traditions of Croatia as important part of intangible cultural heritage“. Štoviše, tijekom svoga boravka doc. Kekez i doc. Šešo imali su niz sastanaka na kojima su razgovarali o daljnjoj suradnji u sklopu Erasmus+ programa, pa su se tako susreli sa prof. dr. sc. vlč. Jozefom Jarabom, rektorom Katoličkog sveučilišta u Ružomberoku, potom prof. dr. sc. vlč. Františekom Trstenskýim, prorektorom za međunarodnu suradnju, te sa prof. dr. sc. Annom Lesňákovom, dekanicom Medicinskog fakulteta, kao i sa doc. dr. sc. Eugenom Zeleňákom, prodekanom Filozofskog fakulteta za doktorske studije. Štoviše, održali su sastanak i sa Uredom za međunarodnu suradnju na čelu kojega je Michaela Moldová Chovancová. Domaćin posjeta bio je dr. sc. Joszef Zentko.

Tijekom svoga boravka doc. Kekez i doc. Šešo obišli su nekoliko znamenitosti ružomberočkog kraja, poput etno sela Vlkolínec i drvene luteranske crkve u Leštiny iz 17. stoljeća koji su pod zaštitom UNESCO-a, te starih gradova Likavke i Oravskog hrada.

 

 

 

 

****
Hrvatsko katoličko sveučilište