U sklopu Erasmus+ programa doc. dr. sc. Luka Šešo i doc. dr. sc. Hrvoje Kekez borave od 18. do 22. travnja na Institutu za povijest Katoličkog sveučilišta Ivana Pavla II. u Lublinu. U sklopu posjeta održali su predavanja i seminare za studente te su posjetili memorijalnu sobu i nekadašnji kabinet pape sv. Ivana Pavla II. koji je bio više od 20 godine profesor Katoličkog sveučilišta u Lublinu. Tijekom posjeta susreli su se i s Tanjom Popović, studenticom 1. godine diplomskog studija psihologije HKS-a koja je trenutno na Erasmus+ studentskoj razmjeni na Katoličkom sveučilištu u Lublinu. 

 

****
Hrvatsko katoličko sveučilište