Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje natječaj za kratkoročnu mobilnost studenata Sveučilišnog odjela za sestrinstvo u svrhu stručne prakse u okviru Erasmus+ programa  – programske zemlje KA131 (EU) projekt 2023. na Zdravstvenom fakultetu Katoličkog sveučilišta u Ružomberoku, Slovačka. U sklopu Erasmus+ kratkoročnih mobilnosti, u kojima se primjenjuju inovativni načini učenja i poučavanja, uključujući suradnju putem interneta, otvorena je mogućnost sudjelovanja najviše troje (3) studenata sveučilišnih prijediplomskih i diplomskih studija sestrinstva Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

Navedeni program sadržava fizičku i virtualnu komponentu i izvodi se na engleskom jeziku. Fizička komponenta će se održati od 8. do 12. travnja 2024. godine na na Zdravstvenom fakultetu Katoličkog sveučilišta u Ružomberoku, Slovačka. O virtualnoj komponenti programa polaznici će biti obaviješteni naknadno.

Financijska potpora za kratkoročnu mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u okviru Erasmus+ programa – programske zemlje KA131 (EU) projekt 2023., odnosno za fizičku komponentu, iznosi 79,00 EUR dnevno, tako da za navedeni program odabrani student ostvaruje financijsku potporu od ukupno 553,00 EUR (5 dana programa i 2 dana za putovanje).

Prijavna dokumentacija:

  • Prijavni obrazac za Erasmus+ s uključenim motivacijskim pismom (Prilog 1)
  • Potvrda o upisanom sveučilišnom prijediplomskom studiju s iskazanim težinskim prosjekom ocjena za dosadašnji tijek studiranja na Hrvatskom katoličkom sveučilištu (ishoditi u Službi za studentska pitanja).
  • Životopis u Europass formatu (Prilog 2.)

Osnovni princip odabira kandidata i dodjele financijske potpore:

– prilikom odabira kandidata vrednovat će se težinski prosjek ocjena te usklađenost motivacijskog pisma sa sadržajem programa.

Prijave je potrebno dostaviti elektroničkim putem u PDF formatu na adresu: erasmus@unicath.hr s naznakom Ružomberok, a rok za predaju prijava je 28. ožujka 2024. godine u 12.00 sati.

Nakon administrativne provjere, a po Izvješću Povjerenstva za odabir kandidata  za mobilnost studenata u programskim zemljama u okviru Erasmus+ programa – programske zemlje KA131 (EU), Sveučilište će s odabranim kandidatima sklapati ugovore o dodjeli financijske potpore. Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati.

Za dodatne informacije možete se obratiti na e-mail adresu: erasmus@unicath.hr.

Prilozi:

  1. Prijavni obrazac_Ružomberok
  2. Europass obrazac

 

KLASA:  605-01/23-02/002
URBROJ: 498-03-02-04-02-24-12
Zagreb, 25. ožujka 2024.

****
Hrvatsko katoličko sveučilište