Na osnovu Erasmus+ povelje (ECHE), sklopljenih Erasmus+ međuinstitucijskih sporazuma s inozemnim visokoškolskim ustanovama te projekata 2019-1-HR01-KA103-060252 i 2020-1-HR01-KA103-0777130, Hrvatsko katoličko sveučilište (u daljnjem tekstu: Sveučilište) objavljuje

 

ISPRAVAK NATJEČAJA

za mobilnost studenata u svrhu studiranja i stručne prakse u programskim zemljama u okviru Erasmus+ programa u akademskoj godini 2020./2021.

 

Ispravlja se Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studiranja i stručne prakse u programskim zemljama u okviru Erasmus+ programa u akademskoj godini 2020./2021., KLASA: 605-01/20-02/01; URBROJ:498-03-02-03-02/1-20-01 od 14. travnja 2020. godine, objavljen na službenoj mrežnoj stranici Sveučilišta 20. travnja 2020. godine.

 

Tekst Natječaja mijenja se u dijelu pod nazivom Iznosi financijske potpore i sada glasi:

„Iznos financijske potpore za akademsku godinu 2020./2021. utvrđuje Agencija za mobilnost i programe EU i to prema kategorijama, ovisno o zemlji u koju student odlazi:

  • Grupa zemalja 1 (Danska, Finska, Island, Irska, Luksemburg, Švedska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Lihtenštajn, Norveška) – 520 EUR mjesečno

 

  • Grupa zemalja 2 (Austrija, Belgija, Njemačka, Francuska, Italija, Grčka, Španjolska, Cipar, Nizozemska, Malta, Portugal) – 520 EUR mjesečno

 

  • Grupa zemalja 3 (Bugarska, Hrvatska, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Mađarska, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Makedonija, Turska) – 470 EUR mjesečno.“

 

Ostali dijelovi Natječaja ostaju neizmijenjeni.

 

 

 

 

KLASA: 605-01/20-02/01
URBROJ: 498-03-02-03-02/1-20-03

Zagreb, 8. rujna 2020. godine

****