IMG_1251

U razdoblju od 13. do 17. travnja 2015. godine kao gost-predavač u programu Erasmus+ na Hrvatskom katoličkom sveučilištu boravi dr. sc. Piotr Janusz Mamcarz.

Dr. sc. Mamcarz je profesor psihologije na Institutu za psihologiju Katoličkog sveučilišta Ivana Pavla II. u Lublinu.

U ponedjeljak 13. travnja 2015. dr. sc. Mamcarz susreo se sa Upravom našegaSveučilišta na čelu sa prof. dr. sc. Željkom Tanjićem, rektorom Hrvatskog katoličkog. Istoga dana dr. sc. Mamcarz imao je radni sastanak sa doc. dr. sc. Marijom Šakić Velić, pročelnicom Odjela za psihologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta, i doc. dr. sc. Ivanom Vrseljom, zamjenicom pročelnice Odjela. Tijekom svoga boravka na Hrvatskom katoličkom sveučilištu dr. sc. Mamcarz održati će niz predavanja prema sljedećem rasporedu:

 

 1. Ponedjeljak, 13. 4. 2015., 13 sati, predavaonica 7
  Kolegij „Psihopatologija“, nositelj: izv.prof.dr.sc. Dalibor Karlović
  Tema predavanja: Personality disorders, PTSD, anxiety

 

 1. Utorak, 14. 4. 2015., 10 sati, predavaonica 5
  Kolegij „Psihologija rada“, nositelj: doc. dr. sc. Tihana Brkljačić
  Tema predavanja: Environmental and psychological factors in high-risk occupations

 

 1. Utorak,  14. 4. 2015., 12 sati, predavaonica 6
  Kolegij „Socijalna psihologija II“, nositelj: doc. dr. sc. Ivana Vrselja
  Tema predavanja: Psychological profile of a terrorist

 

 1. Petak, 17. 4. 2015., 14 sati, predavaonica 2
  Kolegij „Upravljanje stresom“, nositelj: izv. prof. dr. sc. Tajana Ljubin Golub
  Tema predavanja: Coping with stress techniques

 

 

****
Hrvatsko katoličko sveučilište