Ana Marija Ambrušec, djelatnica Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Službi za strateško planiranje, razvoj i projekte provela je dva tjedna u Beču, u sklopu Erasmus+ mobilnosti u svrhu studija za doktorande. Kolegica Ambrušec gostovala je u ogranku Matice hrvatske u Beču, gdje je osim uspostave odnosa s Ogrankom, ostvarila i suradnja s profesorima bečke slavistike, s Veleposlanstvom RH u Austriji te Hrvatskim centrom u sklopu kojeg djeluju Gradišćanski Hrvati i akademski klub.

Tijekom trajanja mobilnosti kolegica je uz sastanke, predavanja i radionice vrijeme posvetila i istraživačkom radu u austrijskim arhivima i nacionalnoj biblioteci, posjetima ključnim kulturnim institucijama te kombiniranom radu s kolegama različitih struka društvenih i humanističkih znanosti.

****
Hrvatsko katoličko sveučilište