Obavijesti studentima

 • Socijalni nauk Crkve – odgoda i nadoknada nastave

  Obavještavaju se studenti 3. godine redovnog preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo da se u petak, 16. 11. 2018. godine nastava iz predmeta Socijalni nauk Crkve neće održati. Nadoknada nastave održat će se u ponedjeljak, 19. 11. 2018. godine u 18:00 sati u predavaonici 1.

  ... Više
 • Biološka psihologija I – održavanje nastave 16. 11.

  Obavještavaju se studenti 1. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Psihologija da će iznimno u petak, 16. 11. 2018. godine nastava iz predmeta Biološka psihologija I započeti u 8:45 sati.

  ... Više
 • Kvantitativne metode – odgoda nastave

  Obavještavaju se studenti diplomskog sveučilišnog studija Komunikologija kako se danas, 9. 11. 2018. godine, nastava iz predmeta Kvantitativne metode neće održati. O nadoknadi nastave studenti će biti obaviješteni.

  ... Više
 • Mediji i djeca – odgoda nastave 8. 11. 2018.

  Obavještavaju se studenti diplomskog sveučilišnog studija Sociologija i Komunikologija kako se nastava iz predmeta Mediji i djeca u četvrtak 8. 11. 2018. godine neće održati. O nadoknadi nastave studenti će biti obaviješteni.

  ... Više
 • Uvod u pomoćne povijesne znanosti II –nadoknada nastave

  Obavještavaju se studenti 2. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Povijest da će se nadoknada nastave iz predmeta Uvod u pomoćne povijesne znanosti II održat u ponedjeljak, 19. 11. 2018. godine u 11:00 sati u predavaonici 8.

  ... Više
 • Historiografija II – odgoda i nadoknada nastave

  Obavještavaju se studenti 3. godine preddiplomskog studija Povijest da se u ponedjeljak, 26. 11. 2018. godine nastava iz predmeta Historiografija II neće održati. Nadoknada nastave održat će se u četvrtak, 6. 12. 2018. godine u 12:00 sati u predavaonici 1.

  ... Više
 • Središnje teološke teme – odgoda nastave 7. 11. 2018.

  Obavještavaju se studenti 2. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Komunikologija kako se nastava iz predmeta Središnje teološke teme u srijedu 7. 11. 2018. godine neće održati. O nadoknadi nastave studenti će biti obaviješteni.

  ... Više
 • Uvod u teologiju – odgoda nastave 7. 11. 2018.

  Obavještavaju se studenti 1. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Sociologija kako se nastava iz predmeta Uvod u teologiju u srijedu 7. 11. 2018. godine neće održati. O nadoknadi nastave studenti će biti obaviješteni.

  ... Više
 • Povijest okoliša ranonovovjekovne Hrvatske – odgoda nastave

  Obavještavaju se studenti diplomskih studija da se u utorak, 6. 11. 2018. godine nastava iz predmeta Povijest okoliša ranonovovjekovne Hrvatske neće održati. O nadoknadi nastave studenti će biti naknadno obaviješteni.

  ... Više
 • Kvalitativne metode: dubinske tehnike – odgoda nastave

  Obavještavaju se studenti 2. godine diplomskog studija Sociologija da se danas, 5. 11. 2018. godine nastava iz predmeta Kvalitativne metode: dubinske tehnike neće održati. O nadoknadi nastave studenti će biti naknadno obaviješteni.

  ... Više