Senat Hrvatsko katoličkog sveučilišta na 8. sjednici svog 4. saziva 7. prosinca 2021. donio je odluku o povjerenstvu za ECTS. 
Povjerenstvo je imenovano na mandat od dvije godine, počevši od 1. 1. 2021. do 31. 12. 2023.

Povjernstvo čine:

  • izv. prof. dr. sc. Luka Šešo, Sveučilišni ECTS koordinator i predsjednik Povjerenstva,
  • doc. dr. sc. Ivan Krešimir Lukić, ECTS koordinator Medicinskog fakulteta,
  • doc. dr. sc. Suzana Peran, ECTS koordinator Odjela za komunikologiju,
  • izv. prof. dr. sc. Ivan Majnarić, ECTS koordinator Odjela za povijest,
  • doc. dr. sc. Martina Knežević, ECTS koordinator Odjela za psihologiju,
  • doc. dr. sc. Mate Car, ECTS koordinator Odjela za sestrinstvo,
  • doc. dr. sc. Mateja Plenković, ECTS koordinator Odjela za sociologiju.

Osim djelotvornog funkcioniranja implementacije Bolonjskog proces i funkcioniranja ECTS na Sveučilištu, povjerenstvo je zaduženo za skrb i savjetovanje o mobilnosti studenata i nastavnika.

****
Hrvatsko katoličko sveučilište