Select Page

Knjižnica – pretraživanje kataloga

Pretraživanje katalogâ   Katalog Sveučilišne knjižnice Hrvatskog katoličkog sveučilišta Skupni katalogSvrha je Skupnoga kataloga hrvatskih knjižnica iz sustava znanosti i visokoga obrazovanja omogućiti uslugu pronalaženja informacija o tiskanim i elektroničkim...