VAŽNI DATUMI

15. 5. 2021.

početak prijave izlaganja

10. 10. 2021.

završetak prijave izlaganja

25. 10. 2021.

obavijest o prihvaćanju izlaganja

25. 11. 2021.

program skupa

1. 1. 2022.

početak prijava radova za zbornik

1. 3. 2022.

završetak prijava radova za zbornik

Tematska područja

 • načini suočavanja pojedinca, grupe i zajednice s kriznim situacijama
 • rizični čimbenici i ranjive skupine u suočavanju s kriznim situacijama
 • razvoj psihopatologije kao posljedica neuspješnog suočavanja s kriznim situacijama
 • mentalno zdravlje djece i odraslih u kriznim situacijama
 • zaštitni čimbenici u kriznim situacijama i suočavanju s kriznim situacijama (npr. uloga religioznosti/duhovnosti, sporta i tjelesne aktivnosti)
 • razvoj otpornosti pojedinca i obilježja otpornih pojedinaca
 • savjetodavni i psihoterapijski rad te podrška u kriznim situacijama/ psihološke krizne intervencije
 • psihološko/mentalno zdravlje stručnjaka u multidisciplinarnom timu u kriznim situacijama
 • upravljanje pojedincima i institucijama u situacijama krize
 • donošenje odluka u kriznim situacijama /etička pitanja / moralni distres
 • biološki odgovor na krizne situacije
 • prikaz i percepcija kriznih situacija na razini pojedinca i grupe / formiranje individualne i grupne percepcije kriznih situacija (npr. medijski prikazi i izvještavanje o kriznim situacijama)
 • krizne situacije u životnim razdobljima (razvojne krize – npr. kriza identiteta, egzistencijalne krize – unutarnji konflikti, krizne situacije u trudnoći i majčinstvu, situacijske krize – prirodne nepogode i katastrofe, ekonomske krize, terorizam, nasilje, automobilske i druge nesreće, epidemije i pandemije i drugo)
 • uloga zajednice u suočavanju s kriznim situacijama, npr. socijalna podrška pojedincima u suočavanju s kriznim situacijama
 • važnost multidisciplinarnog pristupa i uloga stručnjaka različitih profila u multidisciplinarnom timu u kriznim situacijama
 • metodologija istraživanja u kriznim situacijama
 • ostalo
SuperWebTricks Loading...