VAŽNI DATUMI

15. 5. 2021.

početak prijave izlaganja

10. 10. 2021.

završetak prijave izlaganja

25. 10. 2021.

obavijest o prihvaćanju izlaganja

25. 11. 2021.

program skupa

1. 1. 2022.

početak prijava radova za zbornik

1. 3. 2022.

završetak prijava radova za zbornik

Organizacija

Organizator

Odjel za psihologiju
Hrvatsko katoličko sveučilište

Programski odbor

Ljiljana Pačić-Turk, predsjednica (Hrvatsko katoličko sveučilište)
Alessandro Antonietti (Katoličko sveučilište Svetog Srca, Milano, Italija)
Anamarija Bogović (Hrvatsko katoličko sveučilište)
Josip Bošnjaković (Hrvatsko katoličko sveučilište)
Tihana Brkljačić (Hrvatsko katoličko sveučilište)
Christian Gostečnik (Teološki fakultet u Ljubljani, Slovenija)
Maja Jazvinšćak Jembrek (Hrvatsko katoličko sveučilište)
Dalibor Karlović (Hrvatsko katoličko sveučilište)
Martina Knežević (Hrvatsko katoličko sveučilište)
Francisco Machado (Sveučilišni institut Maia – ISMAI, Portugal)
Krunoslav Matešić (Hrvatsko katoličko sveučilište)
Marina Merkaš (Hrvatsko katoličko sveučilište)
Sandra Nakić Radoš (Hrvatsko katoličko sveučilište)
Saša Poljak Lukek (Teološki fakultet u Ljubljani, Slovenija)
Barbara Simonič (Teološki fakultet u Ljubljani, Slovenija)
Marija Šakić Velić (Hrvatsko katoličko sveučilište)
Mia Šetić Beg (Hrvatsko katoličko sveučilište)
Hrvoje Štefančić (Hrvatsko katoličko sveučilište)
Jasminka Štefulj (Hrvatsko katoličko sveučilište)
Ivana Vrselja (Hrvatsko katoličko sveučilište)

Organizacijski odbor

Anamarija Bogović Dijaković, predsjednica (Hrvatsko katoličko sveučilište)
Barbara Balaž  (Hrvatsko katoličko sveučilište)
Lana Batinić (Hrvatsko katoličko sveučilište)
Maja Brekalo (Hrvatsko katoličko sveučilište)
Dominik-Borna Ćepulić (Hrvatsko katoličko sveučilište)
Ivan Flis (Hrvatsko katoličko sveučilište)
Dragan Glavaš (Hrvatsko katoličko sveučilište)
Ana Haramina (Hrvatsko katoličko sveučilište)
Anđela Jelić (Katoličko sveučilište Svetog Srca, Milano, Italija)
Marijana Matijaš (Hrvatsko katoličko sveučilište)
Mario Pandžić (Hrvatsko katoličko sveučilište)
Katarina Perić (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar)
Ana Šeremet (Hrvatsko katoličko sveučilište)
Kristijan Žibrat (Hrvatsko katoličko sveučilište)
Ana Žulec (Hrvatsko katoličko sveučilište)
Maja Žutić (Hrvatsko katoličko sveučilište)

SuperWebTricks Loading...