VAŽNI DATUMI

15. 5. 2021.

početak prijave izlaganja

10. 10. 2021.

završetak prijave izlaganja

25. 10. 2021.

obavijest o prihvaćanju izlaganja

25. 11. 2021.

program skupa

1. 1. 2022.

početak prijava radova za zbornik

1. 3. 2022.

završetak prijava radova za zbornik

Bodovanje

Skup će biti prijavljen sljedećim komorama: Hrvatska psihološka komora, Hrvatska liječnička komora, Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora, Hrvatska komora socijalnih radnika, Hrvatska komora medicinskih sestara, Hrvatska komora fizioterapeuta i drugima prema potrebi.

Skup će biti prijavljen i Agenciji za odgoj i obrazovanje kako bi ga uvrstila u Katalog stručnih usavršavanja za stručne suradnike psihologe koji rade u dječjim vrtićima, osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima.

Više informacija uskoro.

SuperWebTricks Loading...