VAŽNI DATUMI

15. 5. 2021.

početak prijave izlaganja

10. 10. 2021.

završetak prijave izlaganja

25. 10. 2021.

obavijest o prihvaćanju izlaganja

25. 11. 2021.

program skupa

1. 1. 2022.

početak prijava radova za zbornik

1. 3. 2022.

završetak prijava radova za zbornik

Kotizacija

  Rana kotizacija
(do 31. 10. 2021.)
Kasna kotizacija
(od 1. 11. 2021.)
Zaposleni* 400 kn 600 kn
Studenti poslijediplomskih studija, vježbenici* 300 kn 400 kn
Studenti preddiplomskih i diplomskih studija, umirovljenici, nezaposleni** oslobođeni kotizacije, uz obveznu registraciju
Studenti preddiplomskih i diplomskih studija, umirovljenici, nezaposleni *** 100 kn
Studenti preddiplomskih i diplomskih studija, umirovljenici, nezaposleni koji žele sudjelovati na svečanoj večeri**** 250 kn
U slučaju održavanja skupa na daljinu 200 kn

 

*U punu cijenu kotizacije uključeni su materijali skupa, osvježenje u stankama, domjenak dobrodošlice, potvrda o sudjelovanju i svečana večera.

**Studenti preddiplomskih i diplomskih studija, umirovljenici i nezaposleni oslobođeni su plaćanja kotizacije te mogu slušati sva predavanja na skupu, no svakako se moraju registrirati.

***U cijenu kotizacije uključeni su materijali skupa, osvježenje u stankama, domjenak dobrodošlice i potvrda o sudjelovanju, no ne i svečana večera.

****U cijenu kotizacije uključeni su materijali skupa, osvježenje u stankama, domjenak dobrodošlice, potvrda o sudjelovanju i svečana večera.

Sve informacije o načinu plaćanja i uvjetima otkazivanja možete pronaći na poveznici.

SuperWebTricks Loading...