O projektu

Poznato je kako ratna iskustva mogu ostaviti trajne posljedice na psihičko i fizičko zdravlje ratnih veterana, kao i činjenica da te posljedice ne prestaju završetkom rata. Novija istraživanja pokazuju kako dugoročne posljedice rata ne osjećaju samo veterani, već i njima bliske osobe koje imaju povišeni rizik za razvoj poteškoća, iako nisu bili direktni sudionici. No, istraživanja psihosocijalnih posljedica sudjelovanja u ratu na obitelji branitelja u Republici Hrvatskoj gotovo da i nije bilo. Takav nedostatak informacija onemogućava osmišljavanje, a zatim i provođenje, konkretnih i primjenjivih programa za potporu obitelji.

Glavni je cilj ovoga projekta ispitati povezanost aktivnog sudjelovanja u Domovinskom ratu s fizičkom, mentalnom i socijalnom dobrobiti branitelja i njihovih obitelji (bračnih partnera i djece) te ih usporediti s obiteljima čiji članovi nisu sudjelovali u ratu.

Dobiveni rezultati dat će informacije o psihofizičkom stanju i trenutnim potrebama braniteljskih i nebraniteljskih obitelji te omogućiti otkrivanje posebno osjetljivih skupina. Važan je dio ovoga projekta prijenos znanstvenih spoznaja u praksu te pružanje konkretne podrške obiteljima kojima je to potrebno. Projekt neće dati samo nove spoznaje o braniteljskoj populaciji, već i o obiteljima čiji članovi nisu aktivno sudjelovali u ratu. Na temelju rezultata istraživanja, kao i usporedbom dostupnih i potrebnih programa pomoći, želja nam je izraditi smjernice i osmisliti konkretne aktivnosti za rad te podršku pozitivnoga razvoja i dobrobiti svih hrvatskih obitelji, temeljene na njihovim stvarnim i aktualnim potrebama.

Ukoliko ste zainteresirani za sudjelovanje, više informacija možete pronaći ovdje.

Voditeljica projekta:
doc. dr. sc. Martina Knežević
Odjel za psihologiju
Hrvatsko katoličko sveučilište
Telefon: + 385 (0)1 370 66 05
e-pošta: martina.knezevic@unicath.hr

Dizajn i izrada logotipa projekta: Hrvoje Orlović

Kontakti

 obitelj@unicath.hr

 +385(0)1 370 66 05

 Ilica 242, 10000 Zagreb

Preuzmite naš letak

Dizajn i izrada letka: Viktor Dukovski