Istraživački tim

Martina Knežević, voditeljica projekta
e-pošta: martina.knezevic@unicath.hr

Kratki životopis

Martina Knežević, docentica psihologije, u svojoj znanstvenoj djelatnosti usmjerila se na ispitivanje biološke podloge kognitivnog razvoja te posljedice koje na kognitivni razvoj i dobrobit pojedinca mogu imati stres i trauma. Znanstveno se usavršavala u Nizozemskoj (2010. – 2011.) gdje je kao dobitnica stipendije za doktorande Hrvatske zaklade za znanost te stipendije za izvrsne studente nizozemskog Ministarstva obrazovanja, kulture i znanosti istraživala psihološku i biološku podlogu sazrijevanja u adolescenciji. Kao suradnica ili voditeljica, sudjelovala je na više domaćih i međunarodnih znanstvenih projekata, među kojima se ističe projekt „Socijalna kognicija kod branitelja“ koji je osmislila s ciljem istraživanja psiholoških posljedica aktivnog sudjelovanja u borbi kod hrvatskih branitelja. Njezin je znanstveni rad prepoznat i na međunarodnoj razini, tako je akademske godine 2016./2017. nagrađena Fulbrightovom nagradom za poslijedoktorande za projekt kojim je ispitivala psihološke i biološke odrednice prekomjernog opijanja u ranoj odrasloj dobi, a provela ga je u suradnji sa Sveučilištem u San Diegu u Kaliforniji, SAD. Ima dugogodišnje iskustvo u neuropsihologijskom testiraju, završila je prvi stupanj edukacije iz bihevioralno-kognitivnih terapija, autorica je više znanstvenih radova i stručnih radova te znanstvene knjige.

 

Lana Batinić
e-pošta: lana.batinic@unicath.hr

Kratki životopis

Lana Batinić magistrirala je psihologiju 2010. godine na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom studija bila je aktivno uključena u nekoliko istraživačkih projekata Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, dobila je priznanje za najuspješniju sveučilišnu prvostupnicu psihologije u generaciji 2005./2006. te je osvojila i stipendiju Grada Zagreba. Nakon kratkog radnog staža u području organizacijske psihologije, početkom 2012. godine zapošljava se na Odjelu za psihologiju Hrvatskoga katoličkoga sveučilišta. Njezino primarno područje interesa su partnerski odnosi te je posebno zanimaju čimbenici koji doprinose kvaliteti intimnih odnosa te u konačnici očuvanju braka, počevši od iskustava koje stječemo tijekom odrastanja unutar svoje primarne obitelji. Kao asistentica, osim na predmetima iz socijalne psihologije, bila je uključena u nastavu na predmetima i iz područja razvojne psihologije, psihologije ličnosti, kao i na općim psihologijskim predmetima. Dosad je bila suradnica na nekoliko znanstvenih projekata Hrvatskog katoličko sveučilište, a bavili su se različitim aspektima obiteljske dobrobiti i kvalitete života. Sudjelovala je na više međunarodnih konferencija, objavila nekoliko znanstvenih radova te poglavlja u knjigama.

 

Josip Bošnjaković
e-pošta: josip.bosnjakovic@unicath.hr

Kratki životopis

Josip Bošnjaković docent je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu te na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu. Svećenik, psiholog i psihoterapeut-transakcijski analitičar. Voditelj je bračnih i obiteljskih savjetovališta te Savjetovališta za žrtve obiteljskog nasilja u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji. Pri Savjetovalištu provodi psihoterapiju s pojedincima i bračnim parovima, te je voditelj različitih projekata usmjerenih na dobro pojedinca, obitelji te ranjivih skupina. U svom doktorskom istraživanju bavio se temom adolescenata odraslih u ratnim i poratnim okolnostima. U znanstvenim istraživanjima nastavlja se baviti tematikom koja se odnosi na obitelj kao i temama koje su usko vezano uz savjetovanje i psihoterapiju (empatija, suosjećanje, milosrđe). Član je Savjetodavnog stručnog povjerenstva za zaštitu djece i mladih Komisije za kler Hrvatske biskupske konferencije. Predsjednik je Hrvatskog društva bračnih i obiteljskih savjetovatelja. Vanjski je suradnik u bogoslovnom sjemeništu u Đakovu. Autor je više znanstvenih i stručnih članaka iz spomenutih područja.

 

Ana Šeremet
e-pošta: ana.seremet@unicath.hr

Kratki životopis

Ana Šeremet, magistra psihologije, asistentica je na Odjelu za psihologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Akademske godine 2017./2018. upisala je poslijediplomski doktorski studiji teologije na Teološkom fakultetu u Ljubljani, Republika Slovenija, smjer Bračna i obiteljska terapija te poslijediplomski specijalistički studij Bračne i obiteljske terapije na istom fakultetu, smjer Relacijska obiteljska terapija. U sklopu ovog projekta provest će istraživanje za svoju doktorsku radnju pod naslovom „Combat-related PTSD, marital adjustment and dyadic couple attachment: view of Relational marital therapy”, u kojoj će se baviti istraživanjem traumatizacije ratnih veterana i njihovih supruga, kvalitetom braka, bliskošću i privrženošću supružnika. Za svoj dosadašnji znanstveni rad i angažiranost tijekom studija, Ana je nagrađena s nekoliko nagrada, uključujući stipendiju Američke biskupske konferencije za doktorski studij, nagradu za najbolji težinski prosjek ocjena na 3. godini preddiplomskog i 2. godini diplomskog studija psihologije te stipendiju za izvrsnost Nacionalne zaklade za potporu učeničkom i studentskom standardu.

 

Patricia Tomac
e-pošta: patricia.tomac@gmail.com

Kratki životopis

Patricia Tomac, magistra psihologije, diplomirala je 2016. godine na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom studija sudjelovala je u izvođenju nastave i vježbi iz predmeta u području biološke psihologije i neurobiologije u svojstvu demonstratorice, a nakon završetka studija kao predavačica. Od 2013. godine sudjeluje kao asistentica u istraživanju na nekoliko znanstvenih projekata koji su se bavili proučavanjem kognitivnih funkcija, njihova razvoja i neurobiološke podloge. Tijekom akademske godine 2013./2014. sudjeluje u istraživanju „Socijalna kognicija u branitelja“ pod vodstvom doc. dr. sc. Martine Knežević u suradnji sa Zborom udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi uz potporu Ministarstva branitelja. Dobitnica je Rektorove nagrade za individualni znanstveni rad i Priznanja Voditelja Hrvatskih studija za rad objavljen u časopisu s međunarodnom recenzijom. Radila je kao vanjski suradnik na Učilištu Kvantum znanja te na Učilištu Vita Cognita u sklopu projekta „Dječji osmjeh osnažuje obitelj“ (nositelj Udruga tjelesnih invalida TOMS) koji je financirala Europska unija, tijekom kojih je sudjelovala u edukaciji nastavnika i stručnih djelatnika o razvoju mozga i kognitivnih funkcija. Dodatno se usavršavala sudjelovanjem na tečaju govorništva i komunikacijske psihologije, tečaju mindfulnessa zasnovanom na programu kognitivne terapije usredotočene svjesnosti (Mindfulness Based Cognitive Therapy – MBCT) te je završila prvi stupanj edukacije iz Bihevioralno-kognitivnih terapija.

 

Ostali suradnici:

  • general Stjepan Adanić, magistar prava
  • doc. dr. sc. Ivan Balabanić, Hrvatsko katoličko sveučilište
  • doc. dr. sc. Eva Anđela Delale, Institut za antropologiju, Zagreb
  • prof. dr. sc. Mario Mikulincer, Bar-Ilan Sveučilište Herzliya, Država Izrael
  • doc. dr. sc. Ljiljana Pačić-Turk, Hrvatsko katoličko sveučilište
  • Božidar Popović, dr. med., specijalist psihijatrije, Opća županijska bolnica Našice
  • dr. sc. Shannon Sheppard, Medicinski fakultet Johns Hopkins Sveučilišta u Baltimoreu, Sjedinjene Američke Države
  • doc. dr. sc. Stanislav Šota, Katoličko bogoslovni fakultet u Đakovu, povjerenik za Pastoral braka i obitelji i za Pastoral branitelja i stradalnika Domovinskog rata
  • dr. sc. Boris Vidović, Katoličko-bogoslovni fakultet, Sveučilište u Splitu
Kontakti

E-pošta: obitelj@unicath.hr

Telefon: +385(0)1 370 66 05

Ilica 242, 10000 Zagreb

Preuzmite naš letak

Dizajn i izrada letka: Viktor Dukovski