Izdavačka djelatnost

Plan izdavačke djelatnosti

Temeljna je zadaća izdavačke djelatnosti Sveučilišta pridonositi razvitku nastavnih, znanstvenih, obrazovnih i drugih djelatnosti Sveučilišta, poticanju stvaralaštva te komuniciranju s akademskom zajednicom i širom javnosti.
Izdavačka djelatnost obavlja se u skladu sa Zakonom o izdavačkoj djelatnosti, Statutom Hrvatskog katoličkog sveučilišta i  Pravilnikom o izdavačkoj djelatnosti Hrvatskog katoličkog sveučilišta

Izdavačka djelatnost Sveučilišta usmjerena je na razvoj međunarodno priznatog i prepoznatljivog Sveučilišta koje je nositelj znanstveno-nastavne djelatnosti u svrhu napretka hrvatskog društva i očuvanja njegova identiteta i katoličkog svjetonazora s ciljem povezivanja znanja sa životom i napretkom cjelokupne hrvatske društvene zajednice.

Poslanje Odbora za izdavačku djelatnost

Plan izdavačke djelatnosti za kalendarsku godinu donosi Senat na prijedlog Odbora za izdavačku djelatnost najkasnije do 31. prosinca tekuće godine.
Plan izdavačke djelatnosti obuhvaća izdavanje, tiskanje, dotiskivanje, financiranje te vrijeme izlaženja svih Sveučilišnih izdanja.
Prijedlog Plana izdavačke djelatnosti na temelju prijedloga stručnih vijeća odjela, znanstveno-istraživačkih i stručnih sastavnica, zaposlenih u znanstvenim, znanstvenonastavnim, nastavnim i suradničkim zvanjima sastavlja Odbor za izdavačku djelatnost.
Prijedlozi iz prethodnog stavka dostavljaju se Odboru najkasnije do 1. prosinca tekuće godine na posebnom obrascu koji sastavlja Odbor za izdavačku djelatnost.

Kako predati zamolbu Odboru za izdavačku djelatnost?

Zamolbe Odboru za izdavačku djelatnost djelatnici i vanjski suradnici Hrvatskog katoličkog sveučilišta mogu slati na sljedeći način:
Obrazac za prijavu publikacije nalazi se na poveznici. Obrazac za prijavu publikacije i zamolbu za izdanje publikacije autori predaju dr. sc. Žanini Žigo, tajnici Odbora, i urudžbiraju na Sveučilištu. Nakon ove procedure Odbor će izvijestiti autora o prihvaćanju/odbijanju publikacije.

Osim putem elektroničke pošte zamolbe možete predati i osobno u ured pisarnice, odnosno urudžbenog zapisnika i pošte, u ured 006.

Zamolba mora sadržavati svu popratnu dokumentaciju i biti potpisana.

Odgovor na zamolbe/pitanja upućena Odboru za izdavačku djelatnost možete očekivati nakon konzultacija članova Odbora.

Kontakt:
sandra.kozinovic@unicath.hr

Članovi Odbora za izdavačku djelatnost

izv. prof. dr. sc. Ivan Majnarić, predsjednik
izv. prof. dr. se. Marina Merkaš
doc. dr. se. Anto Mikić
mr. se. Tomislav Murati
Suzana Obrovac Lipar, prof.

 

 

Popis online izdanja Hrvatskog katoličkog sveučilišta od 2014. do 2021. godine

LIBER AMICORUM Zbornik u čast profesora Iva Banca
Autor: doc. dr. sc. Odilon-Gbènoukpo Singbo

Nakladnici:  Hrvatska sveučilišna naklada, Hrvatsko katoličko sveučilište, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Godina izdanja: 2021.

Poveznica

Obiteljse terapije i klinička praksa
Autor: prof. dr. sc. Christian Gostečnik

Nakladnici: Hrvatsko katoličko sveučilište, Kršćanska sadašnjost
Godina izdanja: 2021.

Poveznica

Knjiga o Jobu
Autor: doc. dr. sc. Zoran Turza

Nakladnici: Kršćanska sadašnjost, Hrvatsko katoličko sveučilište
Godina izdanja: 2021.

Evanđeoske mrvice za unutarnju ekologiju
Autor: dr. sc Odilon-Gbènoukpo Singbo
Izdavač: Kršćanska sadašnjost i Hrvatsko katoličko sveučilište 
Godina izdanja: 2020.
Više na poveznici.

Dio knjige možete pregledati na poveznici. 

Gastarbajterska iseljenička poema – od stvarnosti do romantizma

Autorica: doc. dr. sc. Tado Jurić
Izdavač: Hrvatsko katoličko sveučilište
Godina izdanja: 2020.

Pravopisni priručnik s primjerima, pravilima i zadacima

Autorica: doc. dr. sc. Marijana Togonal
Izdavač: Hrvatsko katoličko sveučilište
Godina izdanja: 2020.

 

Alojzije Stepinac : Pillar of Human Rights
Autor: dr. sc. Esther Gitman
Izdavač: Kršćanska sadašnjost i Hrvatsko katoličko sveučilište
Godina izdanja: 2019.
Više na poveznici.

 

Vjerska tematika u hrvatskom medijskom prostoru : zbornik radova sa Znanstvenog simpozija na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu
Izdavač: Hrvatsko katoličko sveučilište
Godina izdanja: 2019.
Više na poveznici.

Medalje prorektorskih lanaca Hrvatskog katoličkog sveučilišta = The Medals of the Vice-rector’s Chains of The Catholic University of Croatia

Izdavač: Hrvatsko katoličko sveučilište

Godina izdanja: 2019.

Suvremene sociološke teorije : sociologije svakodnevnog života i drugi mikrosociološki pristupi 
Autorica: dr. sc. Mateja Plenković
Izdavač:  Hrvatsko katoličko sveučilište
Godina izdanja: 2018.
Pristup na poveznici. 

Kolan : glagoljaško pučko crkveno pjevanje u Zadarskoj nadbiskupiji
Autor: Grozdana Franov-Živković, Dragan Nimac, Katarina Duplančić
Izdavač: Hrvatska kulturna udruga Pjevana baština : Institut za etnologiju i folkloristiku : Hrvatsko katoličko sveučilište
Godina izdanja: 2018.
Više na poveznici.

Higijena i epidemiologija
Autori: dr. sc. Dinko Puntarić, dr. sc. Darko Ropac i suradnici
Izdavač: Medicinska naklada : Hrvatsko katoličko sveučilište
Godina izdanja: 2017.
Više na poveznici.

Demografske promjene i kulturna baština Hrvata u Boki kotorskoj : zbornik radova
Izdavač: Hrvatsko katoličko sveučilište
Godina izdanja: 2017.
Više na poveznici.

Hrvati pod KOS-ovim krilom : završni račun Haaškog suda
Autor: Višnja Starešina
Izdavač: Avid media i Hrvatsko katoličko sveučilište
Godina izdanja: 2017.

Nadbiskup Stepinac i Srbi u Hrvatskoj : u kontekstu Drugoga svjetskog rata i poraća = Archbishop Stepinac and the Serbs in Croatia : within the context of World War II and the post-war period
Izdavač:  Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagrebačka nadbiskupija i Kršćanska sadašnjost
Godina izdanja: 2016.
Više na poveznici. 

Les projets franco-croates et les savants français qui se sont illustrés dans la recherche et la valoriasion du patrimonie croate = Francusko-hrvatski projekti i francuski znanstvenici, istaknuti u istraživanju i vrednovanju hrvatske baštine : Actes du colloque international organisé par l’Académie croate des Sciences et des Arts, en collaboration avec l’Université catholique de Croatie, dans le cadre de Rendez-vous, festival de la France en Croatie (mai-septembre 2015) : à l’Académie croate des Sciences et des Arts, le 29 septembre 2015.

Izdavač: Académie des Inscriptions et Belles-Lettres : Hrvatsko katoličko sveučilište
Godina izdanja: 2016.
Više na poveznici. 

Više na poveznici. 

Kako učiteljima, učenicima i roditeljima olakšati snalaženje u okruženju nastave na daljinu
Autor: dr. sc. Barabara Balaž

Nakladnici: Hrvatsko katoličko sveučilište
Godina izdanja: 2021.

Poveznica na udžbenik

Teološko-bioetičko vrjednovanje transhumanističke antropologije
Autor: doc. dr. sc. Odilon-Gbènoukpo Singbo

Nakladnici: Kršćanska sadašnjost, Hrvatsko katoličko sveučilište
Godina izdanja: 2021.

Zbornik radova Etnokulturni identitet Hrvata u Vojvodini: povijesni i suvremeni procesi
Izdavači: Sisačka biskupija, Hrvatsko katoličko Sveučilište
Godina izdanja: 2021.

Borba za moć : politika, umjetnici i publika : društveni aspekti razvoja Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu
Autorica: dr. sc. Miriam Mary Brgles
Izdavač: Citadela libri i Hrvatsko katoličko sveučilište
Godina izdanja: 2020.
Više na poveznici.

Odgovorni prema našem vremenu
Taking Responsability For Our Time

Nakladnici: Hrvatsko katoličko sveučilište, Veleposlanstvo Države Izrael
Godina izdanja: 2020.

Rukovet sjećanja i osvrt na sveti lik Majke Terezije

Urednik: Kristijan Sedak
Izdavač: Hrvatsko katoličko sveučilište
Godina izdanja: 2020.

Online

Vrgada: glagoljaško pučko crkveno pjevanje u Zadarskoj nadbiskupiji
Izdavač: Hrvatska kulturna udruga Pjevana baština : Institut za etnologiju i folkloristiku : Hrvatsko katoličko sveučilište : KUD Skuti materini
Godina izdanja: 2019.
Više na poveznici.

Etnokulturni identitet Hrvata u Vojvodini : povijesti i suvremeni procesci : znanstveno-stručni skup, Zagreb – Subotica, 9. 10. 2019. – 13. 10. 2019. : sažetci izlaganja
Izdavač: Hrvatsko katoličko sveučilište
Godina izdanja: 2019.

Više na poveznici.

Jesu li mladi danas dovoljno financijski pismeni?

Izdavač: Hrvatsko katoličko sveučilište
Godina izdanja: 2019.
Brošura se nalazi na poveznici.

Vodič za pisanje akademskog eseja
Autor: dr. sc. Jeronim Dorotić
Izdavač: Hrvatsko katoličko sveučilište
Godina izdanja: 2018.

Vodič se nalazi na poveznici.

Mursa : Hadrijanova kolonija uz limes Rimskog Carstva = Colonia Aelia at the limes of the Roman Empire
Autor: prof. dr. sc. d.h.c. Emilio Marin
Izdavač:  Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za antropologijska istraživanja, Zavod za znanstveni i umjetnički rad; Muzej Slavonije, Grad : Osječko baranjska županij,  Hrvatsko katoličko sveučilište i Ministarstvo kulture Republike Hrvatske
Godina izdanja: 2018.
Više na poveznici.

Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo
Autor: dr. sc. Darko Ropac i Ina Stašević
Izdavač: Medicinska naklada i Hrvatsko katoličko sveučilište
Godina izdanja: 2017.
Više na poveznici.

Samobor – stotinu godina nakon Milana Langa
Izdavač: Hrvatsko katoličko sveučilište : Matica hrvatska, Ogranak
Godina izdanja: 2017.
Više na poveznici.

Socijalna psihologija : stavovi i promjena stavova : nastavna skripta
Autor: dr. sc. Ivana Vrselja i Mario Pandžić
Izdavač: Hrvatsko katoličko sveučilište
Godina izdanja: 2017.

Kaptolski Sisak 1215. – 2015 : zbornik radova sa skupa Kaptolski Sisak 1215. – 2015. održanoga u Sisku 19. rujna 2015. godine
Izdavač: Sisačka biskupija -Stolni Kaptol Svetog Križa, Hrvatsko katoličko sveučilište i Hrvatski studiji Sveučilišta
Godina izdanja: 2017.
Više na poveznici.

Gerhard Ludwig Kard. Müller : doctor honoris causa : Spomenica = Sonderheft
Izdavač: Hrvatsko katoličko sveučilište
Godina izdanja: 2016.
Više na poveznici. 

Vjersko uvjerenje i moralno ponašanje : teorijska rasprava i empirijska analiza o utjecaju religije na moral u hrvatskom kontekstu
Autori: dr. sc. Črpić, Gordan, dr. sc. Jasna Ćurković Nimac i dr. sc.  Tanjić, Željko
Izdavač: Kršćanska sadašnjost i Hrvatsko katoličko sveučilište
Godina izdanja: 2016.
Više na povezici.

Rječnik govora mjesta Ložišća na otoku Braču
Autori: doc. dr. sc. Filip Galović, prof. dr. sc. Pavle Valerijev

Nakladnici: Hrvatsko katoličko sveučilište
Godina izdanja: 2021.

Antemurale Christianitatis – Crkva i društvo na području središnje Hrvatske krajem 15. i početkom 16. stoljeća
Izdavači: Sisačka biskupija, Hrvatsko katoličko Sveučilište i Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu
Godina izdanja: 2021.

Ilirske pokrajine (1809. – 1813.)
u svjetlu povijesnih vrela

Izdavač: Hrvatsko katoličko sveučilište
Godina izdanja: 2020.
Zbornik se nalazi na ovoj poveznici. 

Suvremene sociološke teorije u makroperspektivi : sveučilišni udžbenik
Autorica: dr. sc. Brstilo Lovrić
Izdavač: Hrvatsko katoličko sveučilište
Godina izdanja: 2020.

Metodičko-jezični priručnik za pisanje seminarskog rada

Autorica: doc. dr. sc. Marijana Togonal
Izdavač: Hrvatsko katoličko sveučilište
Godina izdanja: 2020.

 

Vrednote u Hrvatskoj od 1999. do 2018. : prema European Values Study

Izdavač: Hrvatsko katoličko sveučilište, Kršćanska sadašnjost, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Godina izdanja: 2019.
Više na poveznici. 

Govori otoka Šolte

Autor: dr. sc. Filip Galović
Izdavač: Općina Šolta i Hrvatsko katoličko sveučilište
Godina izdanja: 2019.

Više na poveznici. 

Sisačka bitka : 1593.- 2018. : zbornik radova sa znanstvenog kolokvija povodom 425-te obljetnice Sisačke bitke održanoga u Sisku 20. lipnja 2018. godine
Izdavač: Sisačka biskupija : Hrvatsko katoličko sveučilište : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu
Godina izdanja: 2019.
Više na poveznici. 

Kirche und Moderne: Ein theoretischer Zugang zur Korrelation von Kirche, Menschenrechten und Zivilgesellschaft aus sozialetischer Perspektive
Autor: doc. dr. sc. Marijana Kompes
Izdavač: Hrvatsko katoličko sveučilište  
Godina izdanja: 2018.
Online izdanje

Znak nade : spomenica o prvom desetljeću Hrvatskoga katoličkog sveučilišta = A Sign of Hope : memorial in the occasion of the first decade of the Catholic University of Croatia
Izdavač: Hrvatsko katoličko sveučilište
Godina izdanja: 2017.
Više na poveznici.

Zaštita i promicanje dobrobiti djece, mladih i obitelji : 1. međunarodni znanstveno-stručni skup Odjela za psihologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Zagreb, 7. i 8. prosinca 2017. : knjiga sažetaka
Izdavač: Hrvatsko katoličko sveučilište
Godina izdanja: 2017.

Čovjek i smrt : teološki, filozofski, bioetički i društveni pristup ; [zbornik radova sa Znanstveno-stručnog skupa “Čovjek i smrt” održanog od 14. do 16. rujna 2016. godine u Zagrebu, Klovićevi dvori]
Izdavač: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Hrvatsko katoličko sveučilište i Udruga Posmrtna pripomoć
Godina izdanja: 2017.
Više na poveznici.

Javno zdravstvo
Autor: dr. sc. Dinko Puntarić, Dinko, Ina Stašević, dr. sc. Darko Ropac i suradnici
Izdavač: Medicinska naklada : Hrvatsko katoličko sveučilište
Godina izdanja: 2017.
Više na poveznici.

Obnova crkve sv. Vlaha u Dubrovniku (1993.–2016.) = The renovation of the Church of St. Blaise in Dubrovnik : zbornik radova sa stručnog skupa održanoga na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu 25. travnja 2016.
Izdavač: Hrvatsko katoličko sveučilište, ArTresor naklada, Dubrovačka biskupija
Godina izdanja: 2018.
Više na poveznici.

Rektorski lanac Hrvatskog katoličkog sveučilišta = The Rector’s Chain of The Catholic University of Croatia
Izdavač: Hrvatsko katoličko sveučilište
Godina izdanja: 2015.
Više na poveznici.

Slobodna nedjelja : kultura u nestajanju?
Izdavač: Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve, Kršćanska sadašnjost, Franjevački institut za kulturu mira i Hrvatsko katoličko sveučilište
Godina izdanja: 2014.
Više na poveznici.