Program & Potvrda o završenom programu (10 ECTS-a)

Program ljetne škole organiziran je u Duhovno-obrazovnom centru Marijin dvor u Lužnici u trajanju od pet dana, od 22. do 26. srpnja 2019. godine.

Program se odvija na engleskom jeziku. Za pohađanje programa nisu potrebne glazbene vještine. Međutim, ako netko od polaznika svira neki glazbeni instrument, može ga ponijeti sa sobom, ukoliko to želi.

Nositelj programa ljetne škole jest Hrvatsko katoličko sveučilište (Odjel za psihologiju), a program se izvodi u suradnji s Katoličkim sveučilištem Svetog Srca (Università Cattolica del Sacro Cuore, Facoltà di Psicologia), Milano, Italija.

Ljetna škola namijenjena je rehabilitatorima i terapeutima (posebno logopedima i muzikoterapeutima), psiholozima i psihijatrima, odgojiteljima i trenerima, glazbenicima i stručnjacima koji djeluju u glazbenom području s obrazovnim, terapijskim ili rehabilitacijskim ciljevima, ali i ostalim strukama te studentima srodnih struka zainteresiranim za to područje rada.

Program ljetne škole izvodi se u svim oblicima nastave: predavanjima (koja imaju za cilj objasniti teoretske osnove rehabilitacijskih postupaka koji će biti predstavljeni i opisani i putem primjera rehabilitacijskih postupaka), vježbama (u kojima su polaznici uključeni u primjenu rehabilitacijskih postupaka i njihovoj prilagodbi na područja svojeg rada) i radionicama (svrha radionica osobnog razvoja jest poticanje polaznika na osvješćivanje vlastitih karakteristika i osobina u procesu doživljaja glazbe te osnaživanje nekih profesionalnih komunikacijskih i interpersonalnih vještina uz pomoć glazbe).

 

 

DAN

Prijepodne

9.00 – 13.00

Poslijepodne

15.00 – 19.00

Navečer

20.00 – 22.30

22. 7.

 

15.00 Dolazak polaznika na Hrvatsko katoličko sveučilište

15.20 – 16.00 Predstavljanje Sveučilišta

16.30 Odlazak minibusom za Lužnicu

19.00 Večera

20.30 Uvod u glazbeni doživljaj: susret kultura kroz glazbenu aktivnost

23. 7.

Jezik i glazba: zajedničke osnove koje podupiru rehabilitacijsku intervenciju

Utjecaj muzikoterapije na razvoj jezika i komunikacijskih vještina

Tehnika glazbenog dijaloga (I)

24. 7.

Orff muzikoterapija kod djece s poteškoćama komunikacije

Ritam i prozodija u čitanju i govoru

Songwriting kao terapijska tehnika

25. 7.

Narativna struktura: od glazbe do jezika

Projekt polaznika

Tehnika glazbenog dijaloga (II)

26. 7.

Osobni razvoj kroz muzikoterapijske aktivnosti

Ručak

Nakon ručka prijevoz minibusom do Hrvatskog katoličkog sveučilišta

 

Popis predavača

  • Alessandro Antonietti, profesor primijenjene kognitivne psihologije, Facoltà di Psicologia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, Italija
  • Dario Benatti, muzikoterapeut, profesor Glazbenih tehnika u svrhu dobrobiti, Facoltà di Psicologia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, Italija
  • Alice Cancer, istraživač, asistent na Psihološkom testiranju, Facoltà di Psicologia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, Italija
  • dr. sc. Ljiljana Pačić-Turk, Hrvatsko katoličko sveučilište, pročelnica Odjela za psihologiju
  • sc. Ksenija Burić, muzikoterapeut, Orff glazbeni pedagog, voditeljica muzikoterapijskih edukacija pri Hrvatskoj udruzi muzikoterapeuta
  • dr. sc. Ana Katušić, prof. rehabilitator, voditelj edukacije muzikoterapije pri Hrvatskoj udruzi muzikoterapeuta, predavač na Poslijediplomskom specijalističkom studiju kreativne terapije – smjer Muzikoterapija, Zagreb, Hrvatska
  • Josipa Gelo, mag. psych., Odjel za psihologiju, Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Hrvatska
  • Ana Šeremet, mag. psych., Odjel za psihologiju, Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Hrvatska

 

 

POTVRDA O ZAVRŠENOM PROGRAMU (10 ECTS-a)

 

Polaznici programa ljetne škole završetkom programa dobivaju Potvrdu o završenom programu/ školi i stečenim ECTS bodovima (10 ECTS-a). Uz Potvrdu se prilaže i Dodatak potvrdi koji sadrži popis predmeta, broj stečenih ECTS-a i ishode učenja.

Sveučilište će program ljetne škole prijaviti komorama kako bi polaznici Programa dobili i bodove različitih komora primjerice, Hrvatskoj psihološkoj komori, Hrvatskoj liječničkoj komori, Hrvatskoj komori socijalnih radnika, Hrvatskoj komori medicinskih sestara i drugima, ovisno o različitosti struka polaznika programa ljetne škole.

Važni datumi

15. travnja – 15. lipnja 2019. Prijave polaznika i plaćanje kotizacije

22. do 26. srpnja 2019. Ljetna škola u Lužnici

Potvrda i 10 ECTS-a

Polaznici programa ljetne škole završetkom programa dobivaju Potvrdu o završenom programu/ školi i stečenim ECTS bodovima (10 ECTS-a).

Hrvatsko katoličko sveučilište