Raspored nastave u zimskom semestru ak. god. 2022./2023
Raspored nastave nalazi se na poveznici.

Molimo Vas da na umu imate novu numeraciju predavaonica.

Zgrada 4: 
*Slovo – oznaka zgrade
*prvi broj – označava kat
*drugi broj – označava broj predavaonice

Predavaonica 11 – B 0.1

Predavaonica 4 – B 1.1

Predavaonica 3 – B 1.2

Predavaonica 2 – B 1.3

Predavaonica 1 – B 1.4

 

Predavaonica 5 – B 2.1

Predavaonica 6 – B 2.2

Predavaonica 7A -B 2.3

Predavaonica 7B – B 2.4

 

Zgrada 6:

*Slovo – oznaka zgrade
*prvi broj – označava kat
*drugi broj – označava broj predavaonice

Prizemlje:

C 0.1

C 0.2

C 0.3

C 0.4

C 0.5

C 0.6

Prvi kat:

C 1.1

C 1.2

C 1.3

C 1.4

C 1.5

C 1.6

C 1.7

C 1.8

Zgrada 6A:
*Slovo – oznaka zgrade
*prvi broj – označava kat
*drugi broj – označava broj predavaonice

Prizemlje:

D 0.1

D 0.2