Voditeljica projekta izv. prof. dr. sc. Marina Merkaš  15. veljače 2023. održala je pozvano predavanje na II. zagrebačkom simpoziju mentalnog zdravlja s međunarodnim sudjelovanjem – Nevidljive granice: Rušenje barijera u zaštiti mentalnog zdravlja. Na predavanju pod naslovom „Roditelji i djeca u svijetu „pametnih“ telefona predstavila je rezultate naših šest istraživanja s djecom i roditeljima koje smo proveli od 2020. godine te dala smjernice za djelovanje stručnjacima i roditeljima. Istaknula je značajnu povezanost prekomjernog i neprimjerenog korištenja pametnog telefona, problema u ponašanju i emocionalnih problema kod djece te opisala kako su vrijeme korištenja pametnog telefona, sukobi oko korištenja pametnog telefona i ometanja interakcija roditelj-dijete zbog korištenja pametnog telefona povezani s dobrobiti, razvojem i pokazateljima zdravlja djece. Navela je važnost praćenja trendova korištenja pametnog telefona kod djece na nacionalnoj razini kroz sustavna istraživanja i u okviru praćenja stanja mentalnog zdravlja djece. Opisala je važnost edukacije roditelja i djece o posljedicama korištenja pametnog telefona na zdravlje i dobrobit djece te o zdravim navikama korištenja pametnog telefona. Elaborirala je potrebu roditelja, djece i obitelji za planom korištenja medija i pravovremenim roditeljskim usmjeravanjem dječjeg korištenja pametnog telefona. Osvrnula se na značajnost suradnje stručnjaka i roditelja u brizi za zdravlje djece, istaknula važnost prevencije nezdravih oblika i ponašanja korištenja pametnih telefona te napomenula da je Republika Hrvatska, kao država potpisnica Konvencije o pravima djece, isto tako odgovorna za zaštitu i osiguravanje prava djece u „digitalnom svijetu“.