Na temelju članka 59. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine 119/2022), članka 115. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 73. Pravilnika o studijima i studiranju, članka 21. Pravilnika o diplomskom radu te Izvješća imenovanog Povjerenstva za ocjenu i obranu diplomskog rada, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću

 

O B A V I J E S T

 

Helena Podvorec, studentica II. godine diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo održat će

 

OBRANU DIPLOMSKOG RADA

 

Dana 31. siječnja 2023. godine (utorak) s početkom u 13.30 sati u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta (Predavaonica C 0.1) na adresi Zagreb, Ilica 242, s naslovom:

 

“Plodnost žena reproduktivne dobi nakon preboljelog karcinoma dojke“

 

Obrana diplomskog rada izrađenog pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Ingrid Marton održat će se pred Povjerenstvom za ocjenu i obranu diplomskog rada u sastavu:

  1. izv. prof. dr. sc. Ana Tikvica Luetić, predsjednica
  2. prof. dr. sc. Mladen Stanec, član,
  3. izv. prof. dr. sc. Ingrid Marton, članica, mentorica
  4. prof. dr. sc. Dubravko Habek, zamjenski član

 

i pred drugim zainteresiranim osobama.

 

Pozivaju se svi zainteresirani da nazoče obrani diplomskog rada studentice Helene Podvorec.

 

U Zagrebu, 18. siječnja 2023.

 

                                                                                      PROREKTOR ZA NASTAVU

                                                                                     prof. dr. sc. Roko Mišetić