Na temelju članka 59. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine 119/2022), članka 97. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 73. Pravilnika o studijima i studiranju, članka 21. Pravilnika o diplomskom radu te Izvješća imenovanog Povjerenstva za ocjenu i obranu diplomskog rada, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću

 

O B A V I J E S T

 

Domagoj Leder, student II. godine sveučilišnog diplomskog studija Povijest održat će

 

OBRANU DIPLOMSKOG RADA

 

Dana 27. rujna 2023. (srijeda) s početkom u 16.00 sati u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta (Predavaonica C 0.1) na adresi Zagreb, Ilica 242, s naslovom:

 

“ Ezoterična i okultna društva i njihova uloga u stvaranju nacional – socijalističke ideologije“

 

Obrana diplomskog rada izrađenog pod mentorstvom prof. dr. sc. Luke Šeše održat će se pred Povjerenstvom za ocjenu i obranu diplomskog rada u sastavu:

  1. izv. prof. dr. sc. Kristina Puljizević, predsjednik,
  2. izv. prof. dr. sc. Tomislav Anić, član,
  3. prof. dr. sc. Luka Šešo, član,   
  4. izv. prof. dr. sc. Mario Kevo, zamjenski član

 

i pred drugim zainteresiranim osobama.

 

Pozivaju se svi zainteresirani da nazoče obrani diplomskog rada studenta Domagoja Ledera.

 

 

U Zagrebu, 15. rujna 2023.

 

                                                                                                                              PROČELNIK

                                                                                                              izv. prof. dr. sc. Mario Kevo

Hrvatsko katoličko sveučilište