Projekti

INA, d.d. ima otvoren natječaj za dodjelu donacija i sponzorstva do kraja 2019. godine. Sponzorsko-donacijskim aktivnostima INA nastoji pružiti pomoć i podršku znanstvenim, inovativnim i kulturnim projektima koji doprinose zaštiti i unapređenju zdravlja i okoliša, sportskim amaterima i profesionalcima te projektima važnim za lokalne zajednice u kojima INA djeluje.

Prioritetna područja:

1.) Poticanje izvrsnosti – obrazovanje, talenti, inovacije

2.) Humanitarni projekti (briga za osobe s posebnim potrebama, briga za djecu)

3.) Sport

4.) Kultura

5.) Zdravlje i zaštita okoliša.

Zahtjev za donacije i sponzorstva je potrebno poslati najmanje 30 dana prije predviđenog datuma održavanja događaja ili početka projekta za koji se traži donacija ili sponzorstvo i to obvezno na obrascu koji se nalazi na stranicama INE.

Preporučuje se zahtjevu priložiti:

a) Kratak opis projekta/programa:

  • opis iskustva, postignuća i sposobnosti organizacije da se provede priloženi projekt
  • ciljevi koji se postižu provedbom predloženog projekta
  • plan rada
  • očekivani rezultati
  • opis na koji će se način izvršiti ocjenjivanje rezultata projekta

b) Presliku Rješenja o registraciji

c) Preslike ovjerenih financijskih izvještaja o poslovanju u prethodnoj godini

d) Obrazac proračuna projekta

e) Preporuke, odluke o sufinanciranju ovog projekta ili pisma namjere o sufinanciranju programa

f) Materijali, publikacije, novinski članci te ostala dokumentacija koja ilustrira rad organizacije

Zahtjevi na popunjenom obrascu za prijavu šalju se isključivo putem elektroničke pošte na adrese: donacije@ina.hr ili sponzorstva@ina.hr .

Više pročitajte na stranicama INE.

Otvoren je poziv na natječaj za individualne stipendije za 2019. godinu u okviru Marie Sklodowska-Curie akcija u sklopu Okvirnog programa EU-a za istraživanje i inovacije 2014.-2020.- Obzor 2020.

Ove stipendije su namijenjene iskusnim istraživačima, odnosno onima koji imaju doktorat ili minimalno četverogodišnje iskustvo istraživačkog rada u punom radnom vremenu.
Cilj MSCA individualnih stipendija je jačanje kreativnog i inovativnog  potencijala iskusnog istraživača radom na osobnim istraživačkim projektima kroz međunarodnu i međusektorsku mobilnost.

U okviru Marie Sklodowska-Curie akcija za individualne stipendije u 2019. godini izdvojeno je 296,5  milijuna eura.

Istraživači se mogu prijaviti projekte prijedloge za sljedeće panele:
•    Standardne europske stipendije (Standard European Fellowships)
•    Društveno-poslovni panel (Society and Enterprise panel)
•    Reintegracijski panel (Reintegration panel)
•    Povratak istraživanju (Career Restart panel)
•    Globalne stipendije (Global Fellowship)

Ako imate odličnu projektnu ideju, a još nemate organizaciju domaćina, savjetujemo da posjetite:
•    EURAXESS Jobs and Funding portal – Hosting offers
•    Net4Mobility+ projekt – Expression of Interest (EOI)
•    Funding & tender opportunities portal – službene stranice natječaja

Natječaj je otvoren do 11. rujna 2019. godine. Više informacija natječaju dostupno je na stranicama Funding & tender opportunities portala (ovdje).

Vodič za prijavitelje dostupan je ovdje.

Za detaljnije informacije o pravilima natječaja, pisanja projektnog prijedloga slobodno se obratite MSCA nacionalnoj osobi za kontakt (sandra.vidovic@mobilnost.hr)

 

Izvor: Obzor 2020. – Hrvatski portal okvirnog programa EU za istraživanja i inovacije. 

Ured za projekte, infrastrukturne projekte i razvoj

Ured obavlja poslove prijave znanstvenih i stručnih projekata na interne natječaje koje objavljuje Sveučilište, kao i na ostale javne i druge natječaje, posebno natječaje Europske unije.

Također obavlja poslove izrade projektne dokumentacije za dobivanje sredstava iz fondova Europske unije, te sve potrebne poslove u svrhu povećanja realizacije projekata i što uspješnijeg sudjelovanja Sveučilišta u korištenju fondova Europske unije.

Ured pruža pomoć nastavnicima i suradnicima prilikom prijavljivanja, vođenja, realizacije te završavanja projekata i međunarodnih projekata.

KONTAKT

Tel: +385 (0) 1 3706 662
e-mail: uredzaprojekte@unicath.hr