Zadovoljstvo nam je obavijestiti vas kako je znanstveni članak suradnica na projektu Vanese Varga i Marine Kotrla Topić pod nazivom ’’Children’s motivation for digital technology use: parents and children’s perspective’’ (hrv. ,,Motivacija djece za korištenje digitalne tehnologije: roditeljska i dječja perspektiva’’) prihvaćen za objavu u časopisu ,,Primenjena psihologija’’. Cilj ovoga rada je istražiti kategorije motivacije za korištenje digitalne tehnologije među djecom u dobi od 9 do 15 godina, iz perspektive djece (18 dječaka; 13 djevojčica; prosječna dob = 11) i njihovih roditelja (3 oca; 28 majki). Fokus grupe s djecom i njihovim roditeljima provedene su online tijekom proljeća 2021. Rezultati pokazuju kako djeca i njihovi roditelji navode sljedeće motive dječjeg korištenja digitalne tehnologije: zabava, interakcija i komunikacija, opuštanje i odmor, učenje i traženje informacija. Nadalje, djeca, ali ne i roditelji, kao svoje motive navode prolazak vremena i dosadu, te strah od propuštanja nekih događaja (engl. Fear of Missing Out). Ovo istraživanje doprinosi boljem razumijevanju razloga dječjeg korištenja digitalne tehnologije.