Na  IX. znanstveno-stručnom skupu Osnaživanje potencijala za preventivne aktivnosti u zajednici, održanom od 29. rujna do 1. listopada 2022. u Osijeku, naša suradnica dr. sc. Marina Kotrla Topić održala je izlaganje pod nazivom „Roditeljsko korištenje mobitela i dobrobit djece“ (autori: Marina Kotrla Topić, Marina Merkaš, Matea Bodrožić Selak, Ana Žulec, Vanesa Varga i Katarina Perić Pavišić). Cilj provedenog istraživanja bio je ispitati povezanost doživljaja ometanja mobitelom u interakcijama s djecom i rizika za ovisnost o mobitelu kod roditelja s dobrobiti djece. U istraživanju je sudjelovalo 282 djece (59.8% djevojčica) u dobi od 10 do 15 godina te jedan od njihovih roditelja (80.9% majki). Rezultati pokazuju kako roditeljski doživljaj ometanja mobitelom u interakcijama s djecom nije značajno povezan s mjerama dobrobiti kod djece, ali je značajno i pozitivno povezan s procjenom rizika za ovisnost o mobitelu (r=.379, p=.000). Nadalje, rizik za ovisnost o mobitelu značajno je i negativno povezan s dječjim zadovoljstvom životom (r=-.132, p=.032), no ne i s pozitivnim i negativnim afektima u djece.  Roditelji koji imaju viši rizik za ovisnost o mobitelu ujedno doživljavaju više ometanja mobitelom u interakcijama s djecom, a njihova djeca imaju niže zadovoljstvo životom. Rezultati ukazuju na nužnost daljnjeg istraživanja obilježja roditeljskog korištenja digitalne tehnologije u kontekstu istraživanja dječje dobrobiti.

[Parental smartphone use and child well-being]

At IX. scientific-expert meeting Strengthening the potential for preventive activities in the community, which was held in Osijek, from September 29 to October 1, 2022, our colleague Marina Kotrla Topić presented a research paper entitled „Parental smartphone use and child well-being“ (authors:  Marina Kotrla Topić, Marina Merkaš, Matea Bodrožić Selak, Ana Žulec, Vanesa Varga, and Katarina Perić Pavišić). The paper aimed to examine the connection between parental technoference and the risk of the development of smartphone addiction to children’s well-being. 282 children (59.8% girls) aged from 10 to 15 years, and one of their parents (80.9% mothers) participated in the research. Results indicate that parental tehnoference is not related to any of the child’s well-being measures. Still, it is significantly positively related to their risk of smartphone addiction (r=.379, p=.000). Furthermore, the risk for smartphone addiction in parents was significantly negatively related to children’s life satisfaction (r=-.132, p=.032), but not to their positive and negative affect. Parents who have a higher risk for developing a smartphone addiction also report more technoference and their children report lower life satisfaction. The results point to the importance of further investigating the role of parental smartphone use in relation to child well-being.