Partneri projekta

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice

Opća bolnica „dr. Ivo Pedišić“, Sisak

Opća bolnica Karlovac
.

KONTAKT

E-mail: odjel.za.sestrinstvo@unicath.hr

Phone: + 385 (0)1 370 6612

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

Hrvatsko katoličko sveučilište