Razvoj novog modela stjecanja kliničkih vještina provedbom stručne prakse na studiju sestrinstva

Ovaj projekt usmjeren je na unaprjeđenje kvalitete stručne prakse, jačanje kompetencija osoblja za razvoj modela učenja kroz rad te provedbu stručne prakse na studiju sestrinstva kroz suradnju projektnih partnera. Iako se stručna praksa na studiju sestrinstva na HKS-u odvija na zdravstvenim ustanovama svih razina (primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj),većina radnog opterećenja stručne prakse odnosi se na zdravstvene ustanove na tercijarnoj razini.

U navedenim tercijarnim zdravstvenim ustanovama stručnu praksu ne obavljaju samo studenti sestrinstva već i učenici srednjih medicinskih škola, što prouzrokuje preopterećenost i rad u velikim grupama, čime se onemogućuju prilike za individualan rad ipristup pacijentu te se smanjuje kvaliteta pripremljenosti studenata za njihovo zanimanje.

Uvođenjem novih modela stručne prakse žele se povećati kompetencije studenata koje su nužne za kvalitetno obavljanje zdravstvene skrbi u svim privatnim i javnim institucijama i službama, a koje bi posljedično dovele i do povećanja zapošljivosti studenata sestrinstva. Novi modeli stručne prakse u sebi sadrže inovacije u nastavnim metodama, nove i poboljšane oblike stjecanja znanja i vještina.

Projektnim aktivnostima obuhvaćeno je 100 studenata studija sestrinstva, 7 članova nastavnog osoblja i 1 član nenastavnog osoblja.

Razvojem i uvođenjem novih modernih metoda stručne prakse u sestrinstvu koje su odnedavno u primijenjeni u većini najrazvijenijih država Europe i u SAD-u, osigurava se stjecanje svih potrebnih znanja i iskustava u medicinskoj i zdravstvenoj skrbi koje su relevantne za sve vrste zdravstvenih ustanova, a ne samo za određenu vrstu zdravstvenih ustanova.

Osnovni podaci:

Naziv projekta: Razvoj novog modela stjecanja kliničkih vještina provedbom stručne prakse na studiju sestrinstva
Naziv poziva: Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju; UP.03.1.1.04
Program: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020
Ukupna vrijednost projekta: 3.387.404,22 kn
Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU: 3.387.404,22 kn
Početak izvedbe projekta: ožujak 2020.
Kraj izvedbe projekta: ožujak 2023.
Izvor financiranja: Europski socijalni fond

KONTAKT

E-mail: odjel.za.sestrinstvo@unicath.hr

Phone: + 385 (0)1 370 6612

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

Hrvatsko katoličko sveučilište