Drago nam je obavijestiti Vas kako je rad članica istraživačke grupe Marine Merkaš, Ane Žulec i Katarine Perić pod naslovom „Parent Distraction with Technology and Child Social Competence during the COVID-19 Pandemic: The Role of Parental Emotional Stability“ prihvaćen za objavu u znanstvenom časopisu Journal of Family Communication (IF=2,043; Q1). Ovaj se znanstveni rad bavi ulogom emocionalne stabilnosti roditelja u odnosu između ometanja tehnologijom kod roditelja i socijalne kompetencije djece. U radu se koriste podaci prikupljeni od roditelja u istraživanju „Izazovi korištenja digitalne tehnologije u obitelji“ tijekom pandemije bolesti COVID-19, koje je provela istraživačka grupa projekta D.E.C.I.D.E. tijekom svibnja 2020. godine.
Rezultati rada pokazuju da je ometanje tehnologijom koje doživljavaju roditelji (npr. prekidi u komunikaciji s djecom zbog usmjerenost na korištenje pametnog telefona) povezano sa slabijom regulacijom emocija i manje prosocijalnog ponašanja kod djece. Kad je ometanje tehnologijom izraženo, ni dobre vještine regulacije emocionalnih stanja roditelja ne mogu prekinuti povezanost ometanja tehnologijom i niže socijalne kompetencije djece. Stoga, na temelju rezultata ovog rada savjetujemo roditelje da ne koriste digitalne uređaje, prvenstveno mobilne telefone, tijekom komunikacije i interakcije s djecom.
 
[PAPER ACCEPTED FOR PUBLICATION IN SCIENTICIF JOURNAL]
We are pleased to inform you that the work of members of the research group Marina Merkaš, Ana Žulec, and Katarina Perić entitled “Parent Distraction with Technology and Child Social Competence during the COVID-19 Pandemic: The Role of Parental Emotional Stability” has been accepted for publication in the Journal of Family Communication (IF = 2,043; Q1). This research deals with the role of parents’ emotional stability in the relationship between technoference in parents and children’s social competence. In this paper we used the data collected during May 2020 in the online research “Challenges of digital technology use in the family” during the COVID-19 pandemic, conducted by the research group of the D.E.C.I.D.E. project.