Na temelju članka 59. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine 119/2022), članka 97. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 73. Pravilnika o studijima i studiranju, članka 21. Pravilnika o diplomskom radu te Izvješća imenovanog Povjerenstva za ocjenu i obranu diplomskog rada, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću

 

O B A V I J E S T

 

Nikolina Matošević, studentica II. godine sveučilišnog diplomskog studija Komunikologija održat će

 

OBRANU DIPLOMSKOG RADA

 

Dana 25. rujna 2023. (ponedjeljak) s početkom u 10 sati u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta (Dvorana Blaženog Alojzija kard. Stepinca) na adresi Zagreb, Ilica 242, s naslovom:

 

„ Spolni stereotipi u glazbenim videospotovima “

 

Obrana diplomskog rada izrađenog pod mentorstvom doc. dr. sc. Suzane Peran održat će se pred Povjerenstvom za ocjenu i obranu diplomskog rada u sastavu:

  1. prof. dr. sc. Danijel Labaš, predsjednik,
  2. dr. sc. Snježana Mališa, članica,
  3. izv. prof. dr. sc. Irena Sever Globan, članica,
  4. dr. sc. Kristijan Sedak, zamjenski član.

i pred drugim zainteresiranim osobama.

 

Pozivaju se svi zainteresirani da nazoče obrani diplomskog rada studentice Nikoline Matošević.

 

 

U Zagrebu, 15. rujna 2023.

 

                                                                                                                                                        PROČELNIK

                                                                                                                                            prof. dr. sc. Jerko Valković

 

 

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište