Na temelju članka 59. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine 119/2022), članka 115. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 73. Pravilnika o studijima i studiranju, članka 21. Pravilnika o diplomskom radu te Izvješća imenovanog Povjerenstva za ocjenu i obranu diplomskog rada, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću

O B A V I J E S T

Karlo Curiš, student II. godine diplomskog sveučilišnog studija Komunikologija održat će

OBRANU DIPLOMSKOG RADA

Dana 22. veljače 2023. (srijeda) s početkom u 13 sati u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta (Predavaonica B 2. 4) na adresi Zagreb, Ilica 242, s naslovom:

„Sadržajna analiza političkih poruka na slučaju pobjedničkih kampanja u Gradu Šibeniku za lokalne izbore 2013. – 2021’“

Obrana diplomskog rada izrađenog pod mentorstvom doc. dr. sc. Lucije Mihaljević održat će se pred Povjerenstvom za ocjenu i obranu diplomskog rada u sastavu:

  1. prof. dr. sc. Jasna Ćurković Nimac, predsjednica,
  2. izv. prof. dr. sc. Irena Sever Globan, članica,
  3. doc. dr. sc. Lucija Mihaljević, članica, mentorica,
  4. dr. sc. Jakov Žižić, zamjenski član

i pred drugim zainteresiranim osobama.

Pozivaju se svi zainteresirani da nazoče obrani diplomskog rada studenta Karla Curiša.

U Zagrebu, 6. veljače 2023.

                                                                                   PROREKTOR ZA NASTAVU

                                                                                      prof. dr. sc. Roko Mišetić